Zwempret niet bedorven voor oudjes van WZC Vesalius

In oktober 2015 bereikte ons vanuit het WZC Vesalius verontrustend nieuws.

Op onregelmatige basis konden enkele senioren onder begeleiding van vrijwilligers genieten van het Brasschaatse zwemwater. Enkel de oudjes betaalde een inkomticket en de vrijwilligers moesten dit omwille van hun noodzakelijke aanwezigheid niet doen. Vanaf september moesten de vrijwilligers plots wel inkom betalen van het management van Sportoase. Met reden dat ook voor hen de accommodatie en dienstverlening vanuit Sportoase niet gratis was. De vrijwilligers voelden zich terecht gebruuskeerd en zagen in dat ze om financiële redenen hun activiteiten met de oudjes niet langer konden verderzetten. Ze kwamen daar niet om zelf baantjes te trekken maar om de oudjes te begeleiden in hun watertherapie. Op deze manier ontlasten zij deels het toezichthoudend personeel van hun taak daar de begeleiding van de oudjes toch niet zonder enig risico is.

Uw gemeenteraadslid Luc Van der Schoepen stelde daarom in een schriftelijke vraag, aan het college van burgemeester en schepenen, voor om te bemiddelen met het management van Sportoase Brasschaat.

Sportoase heeft zich daarop verontschuldigd voor de miscommunicatie en stelde dat de vrijwilligers op correcte wijze dienden behandeld te worden en dat ze terug gratis binnen konden. Onze partij is zeer tevreden met de goede afloop van dit euvel en wenst de oudjes nog veel zwemplezier. Ook wensen wij onze dank uit te drukken naar de vrijwillige begeleiders toe die zich op een onbaatzuchtige manier over de senioren ontfermen. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...