WZC Vesalius ‘Wie jong spaart, lijdt bij ouderdom geen gebrek’.

Het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur vinden het al langer geen kerntaak meer om het woonzorgcentrum Vesalius openbaar te beheren. De reden die het college van burgemeester en schepenen al een tijdje aanhalen, is het financieel deficit van meer dan een miljoen euro jaarlijks. Daarom werd er door het bestuur op zoek gegaan naar een privé partner of een totale overheveling naar een andere organisatie. De vrees van het personeel dat dan ook dat de kwaliteit in dienstverlening zal verminderen wanneer potentiële toekomstige commerciële partners het rusthuis zullen overnemen en uitbaten lijkt ons een terechte bekommernis. Immers een deficit in deze branche omtoveren tot een winstgevend iets dwingt onvermijdelijk tot een reductie in personeel en middelen.

De OCMW-raadsleden hadden de keuze tussen toetreden tot het Zorgbedrijf Antwerpen of het creëren van een 'eigen' zorgbedrijf waar andere besturen kunnen toetreden. Vakbondsacties vanuit het personeel en gedegen oppositiewerk in de OCMW-raad hebben uiteindelijk een kentering gebracht in het dilemma. Met als resultaat dat er op 25 maart 2015 uiteindelijk gekozen werd om de piste van het Antwerps Zorgbedrijf op te geven en verder te bekijken welke vorm een eigen zorgbedrijf in de toekomst kan aannemen.

Helaas werd op die dag de klok een stuk teruggedraaid. Er is heel wat tijd en geld verloren gegaan maar als er dan toch iets positief uit de bus is gekomen is dat er wel een serieuze audit gedaan werd door in eerste instantie 'Red Vesalius' daarna Zorgbedrijf Antwerpen en ten slotte door twee externen.

Ellen Samyn, OCMW-raadslid voor onze partij, benadrukte met haar tussenkomst dat de regie van het wzc Vesalius in de toekomst stevig in Brasschaatse handen moet blijven:

Wat ik begrepen heb, ligt nu de keuze bij ofwel een eigen zorgbedrijf of een EVA laten we het 'zorgbedrijf Kempen' noemen. Wat dit laatste betreft, is er reeds zicht op welke juridische vorm van externe verzelfstandiging het zou gaan? Wat de keuze ook wordt, durf ik te hopen dat het management wordt uitgeoefend door een eigen team met eventueel één of een paar externe experten (bijvoorbeeld één expert uit de privésector en één uit de openbare sector) met een in de tijd beperkte opdracht, bijvoorbeeld het eerste jaar. Want indien er wordt geopteerd voor een Raad van Bestuur met een volledig extern managementteam, duidt dit alleen maar op een falen van het management enerzijds én het beleid, het politieke bestuur van de afgelopen jaren anderzijds. Vlaams Belang gaat er nog altijd van uit -en zeker in dit geval-, wat we zélf doen, doen we beter. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat er niet blind gesneden wordt in personeel en dat de zorg gegarandeerd wordt en zelfs -waarom niet- verbeterd.”

Vlaams Belang Brasschaat vindt in eerste instantie nog altijd dat de verzorging van onze oudjes een kerntaak MOET blijven van het OCMW! Als deze voornemens van het bestuur 'de kracht van verandering' moeten belichamen dan passen we hier liever voor. Voor Vlaams Belang moet het eerder een kracht van verbetering zijn.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...