Woonparken en Kasteeldomeinen

In
onze provincie zoekt men een uiteindelijke bestemming voor net geen
60 kasteeldomeinen en/of woonparken. Uiteraard blijven ze park- of
natuurgebieden, maar daarnaast kunnen er functies bijkomen die in de
commerciële, sociale of culturele sector liggen. Weldra zullen de
eerste werkgroepen ingepland worden. De gecoro (gemeentelijke
commissie ruimtelijke ordening) zal ook betrokken worden in bepaalde
werkgroepen. Op de algemene commissie van 18 maart 2014 pleitte
Vlaams Belang gemeenteraadslid Luc Van der Schoepen, tijdens de
uiteenzetting van het woonbeleidsplan, om voor de kasteeldomeinen
binnenin onze gemeente vooral de nadruk te leggen op het sociale
luik. Vlaanderen kent immers een wachtlijst van meer dan
twintigduizend mentaal en fysiek gehandicapten die nood hebben aan
opvang en/of plaatsing. Het is vaak zo dat de ouders van zulke
kinderen na jaren vruchteloos wachten volledig zijn opgebrand en
mentaal zelf wegzinken in een uitputtingsslag. Vlaams Belang ziet met
dat sociale luik in die kasteeldomeinen en woonparken een ideale
bestemming voor deze bevolkingsgroep. De mentale opkikker voor de
ouders en familieleden van de mentaal en fysiek gehandicapte kinderen
zal enorm zijn als ze zien hoe hun kinderen dagelijks omringd worden
door niet alleen goede zorgen maar ook door groen en natuur.
Brasschaat doet al veel voor deze doelgroep maar het kan en mag
beslist meer zijn. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...