Wijkvergadering Maria-ter-Heide

 Voor het Vlaams Belang woonde Magda Soetens de bewonersavond in haar wijk bij.U leest hieronder een kort verslag.   De burgemeester ging in op het veranderen van huisnummers in het vroegere officierenpark. Wegens het voorzien van een speelstraat moesten immers de huisnummers in omgekeerde volgorde komen. Na deze toelichting verlieten enkele aanwezigen stilzwijgend de zaal. Een teken aan de wand? 

Vlaams Belang gemeenteraadslid Magda Soetens stelde eerder al een schriftelijke vraag aan het schepencollege hierover. Zij stelde daarin voor de speelstraat deels te verleggen zodat de huisnummers behouden konden blijven. 

Na de pauze konden de wijkbewoners hun grieven bespreken en vragen stellen aan de burgemeester en zijn schepenen.  De senioren van het dienstencentrum vuurden direct hun vragen af en kaartten het sluikstorten in hun onmiddellijke omgeving aan. Blijkt dat passanten de vuilcontainers die er staan voor de bewoners, vullen met huisvuil. Dit wordt naar zeggen door de bewoners regelmatig aangekaart maar blijkbaar vinden ze geen gehoor in onze gemeente. Ze werden geadviseerd om hun klachten te blijven formuleren en indien mogelijk de nummerplaten te noteren van de auto’s van de overtreders. Het gemeentebestuur zal contact opnemen met maatschappij c.v. De Voorkempen om samen met hen eventuele maatregelen te nemen. De Voorkempen staat immers in voor de huisvuilomhaling rondom het dienstencentrum. 

Een vraag is of de Voorkempen ook verantwoordelijk kan gesteld worden voor het sluikstortprobleem op Brasschaats grondgebied. 

Ook werd er door de bewoners gemeld dat de vuilbakjes aan de bushokjes te klein zijn. De bushokjes worden wel opgekuist maar iets verder op een servitudeweg tussen de De Burletheide en de Bredabaan ligt het vol afval in de struiken.   Nog een opmerking met betrekking tot afval is of er misschien eens kan gepraat worden met de firma die de groene containertjes ledigt. Er wordt nonchalant omgesprongen met de bakjes en die lopen dan beschadiging op.  Er werd gevraagd om terug een knipperlicht te plaatsen op de Bredabaan ter hoogte van de Eikenlei aan het zebrapad. Dagelijks steken menige senioren de straat over en dit niet zonder gevaar.  Kan de buurtbus in de Eikenlei stoppen in plaats van op de Bredabaan?De meeste inwoners van het dienstencentrum zijn immers bejaarden of slecht te been. Bij slecht weer is het geen pretje om tot op de Bredabaan te geraken. De burgemeester zegt dat het buurtbusje eveneens is gebonden aan een tijdsduur in haar rittenschema en dat dit niet evident is om aan te passen. Dit is immers een bevoegdheid van de Lijn. De ritten zijn voor de chauffeurs dus zeer stipt te volgen en duren al lang.  

De gemeente betaalt jaarlijks ruim 100.000 Euro aan de Lijn voor het busaanbod in haar gemeente. De chauffeurs in de buurtbusjes zijn personeelsleden van de gemeente. Zeggen dat het niet evident is, is eerder het probleem van zich afschuiven. De bewoners van het dienstencentrum zijn toch Brasschaatenaren en de Lijn wordt toch betaald met belastingsgeld. 400 meter is dus te ver? De bewoners hebben overschot van gelijk! 

Magda Soetens stelde het ‘hondenpoep’-probleem in Maria-ter-Heide ter discussie. Hierin werd ze direct gesteund door een aantal mensen dat melding maakte van een automobilist die zijn hond in het begin van de straat uit de wagen liet en op het einde terug in de auto riep. Dus terwijl de man traag reed, deed de hond zijn behoefte.  Ze stelde voor een aanwijsbord en een ‘hondenpoep’-afvalvuilbakje te plaatsen daar waar het probleem zich stelt. Ook vroeg Magda Soetens om maatregelen op het gebied van sigarettenpeuken die massaal op de grond liggen aan ‘Zaal de Kring’.  Ten slotte kon Magda Soetens aan de korpschef de vraag stellen die zij niet mocht stellen van de burgemeester (CD&V luistert naar de mensen) op de gemeenteraad. Namelijk het probleem van het wildparkeren op het Zegeplein. De korpschef was het volmondig eens met ons gemeenteraadslid en kondigde serieuze maatregelen aan. 

Toch opmerkelijk dat een door meer dan 500 mensen verkozen gemeenteraadslid tijdens de gemeenteraad de mond gesnoerd wordt. De democratie zoals we die in België kennen deint dus uit tot in de Brasschaatse gemeenteraad.   

Uw gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang  Magda Soetens

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...