Wijk ‘Het leeg – de rietbeemden’

Sinds de eerste perikelen
rondom het dossier ‘woonuitbreiding’ in de wijk het Leeg- De
rietbeemden is er al heel wat water naar de zee gedragen. Als reactie
op de plannen voor uitbreiding ontstond er een wijkcomité die hun
ongerustheid hierover niet onder stoelen en banken staken. Met
vereende krachten, en onze gewaardeerde steun uit de politieke hoek,
wisten zij het totale orgaan rondom het project met beide voeten op
de grond te zetten. Onderbouwde argumentatie en zelfstudie wat
betreft mobiliteit, overstromingsgevoelig gebied, sociale
ontwikkeling en waardevolle natuur resulteerde in een krachtig
signaal naar het gemeentebestuur toe. Watertoetsen werden afgedwongen
met het volgende verrassende resultaat. Fase 1 wordt gebouwd, Fase 2
staat ter discussie en zal afhankelijk van de watertoets en
bodemstudie meer dan waarschijnlijk een andere en duurdere
infrastructuur vragen om water en vochtinsijpeling te voorkomen, Fase
3 valt al geheel in het water en is dus ongeschikt bevonden. Dit
betekend een serieuze reductie in het aantal woningen die de gemeente
aanvankelijk in gedachten had voor deze wijk. Wat het wijkcomité het
meest verontruste was het feit dat deze wijk al aardig is volgebouwd
op een relatief kleine woonzone en daardoor het allure krijgt van
verstedelijkt gebied met alle sociale problemen vandien. Anders dan
het wijkcomité is onze partij niet gekant tegen een uitbreiding van
sociale woningbouw in de betrokken wijk maar dan enkel en alleen als het sociaal
verantwoord is, en dat is het dus volgens ons ook niet. De
burgemeester en het schepencollege zijn bij machte om in de formule
rondom de verhouding sociale huurwoning/koopwoning wijzigingen aan te
brengen en het lijkt erop dat dit idee aangesneden wordt. Op de info
avond, over sociaal wonen in Brasschaat, op 1 juni ll. in de
Ruiterhal, viel vanuit ARRO (voormalige kleine landeigendom)
een duidelijk signaal. De intentie of het idee bestaat in de geest,
van de burgemeester en schepencollege, om deze keer tegemoet te komen
aan de wachtlijst van de sociale koopwoningen. Immers Brasschaat telt
nog steeds om en bij de 228 gezinnen die op de aanzwellende lijst
staan genoteerd. Dit idee komt tegemoet aan de leefbaarheid van de
wijk en dit kunnen wij alleen maar toejuichen. Koopwoningen betekenen
immers een tegemoetkoming aan heel wat Brasschaatse gezinnen die niet
hoeven uit te wijken naar projecten buiten de gemeente. Onze
felicitaties en respect naar het wijkcomité voor hun moed en
volharding in dit dossier.

Luc Van der Schoepen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...