Vlaams Belang leden schenken 50 voedselpakketten aan KABAS

Naar
goede gewoonte hield Vlaams Belang Brasschaat in december een geld
inzamelactie onder haar leden en sympathisanten. Met de opbrengsten
konden we ook dit jaar 50 voedselpakketten schenken aan KABAS, een

project van het Brasschaatse OCMW, dat het leven van mensen met een
(te) klein inkomen wil verlichten. Met de voedselpakketten hopen wij
om zo de noden in onze gemeente een beetje te lenigen. Nogmaals, dank
aan de mensen die, tijdens de crisis, wat dieper in de zak hebben
getast voor hun naaste medeburgers.

Op de foto, OCMW raadslid Mieke De Bats, gemeenteraadslid Magda Soetens en fractievoorzitter/gemeenteraadslid Dimitri Hoegaerts


Mieke
De Bats,

Afdelingsvoorzitter

Vlaams
Belang Brasschaat

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...