Vlaams Belang blijft afwezig op inhuldiging Bredabaan

Op maandag 25 juni wordt de heraangelegde Bredabaan (fase 3) officieel ‘ingefietst’ door het Brasschaatse gemeentebestuur en minister Hilde Crevits.

Het Vlaams Belang blijft afwezig op deze ‘feestelijke’ heropening om volgende redenen:

– Een Bredabaan met een gigantische middenberm, voor een tram die er volgens het gemeentebestuur toch niet komt. Hoewel: ooit werd 2015 voorgespiegeld als datum voor de doortrekking van de tramlijn. Men zit met andere woorden ‘op schema’.

– Door deze brede middenberm is er geen plaats voor voetgangers. Geen voetpad dus, zelfs niet in één van de beide richtingen. Wandelaars moeten dan maar over het fietspad?

– Door deze brede middenberm is de scheiding tussen het gemotoriseerd verkeer en de fietsers smaller dan eerst voorzien.

– Door deze smalle scheiding is er geen plaats voor schuilhokjes aan de bushalten op dit stuk van de Bredabaan. (Wel voor reclamezuilen)

– Door deze brede middenberm is het fietspad te smal om comfortabel met twee naast elkaar te fietsen.

– Door deze brede middenberm ligt het fietspad te dicht tegen de privé eigendommen langsheen de Bredabaan, met gevaar voor buitenrijdende wagens van bewoners.

– De twee oorspronkelijke baanvakken voor autoverkeer worden gereduceerd tot één baanvak met langere ochtend- en avondfiles tot gevolg.
Ik verwijs u voor een illustratie (en een uitgebreidere kritiek) graag door naar ons lokaal blad van mei 2011 (zie bladzijde 3 van het blad): http://www.vlaamsbelangbrasschaat.be/files/Brasschaat%202011-04-web.pdf

Kortom, de heraanleg van de Bredabaan is een gemiste kans om de toegang tot Brasschaat voor een tram definitief dicht te timmeren en een gemiste kans om voetgangers, fietsers én automobilisten de plaats te geven die hen toekomt voor -zoals gezegd- een tram ‘die er nooit komt.

Het Witte Kinderbos op de E19, dat aangeplant werd om de slachtoffertjes van Marc Dutroux te herdenken, ging ook nooit verdwijnen, maar moest toch verhuizen om plaats te ruimen voor 'openbaar vervoer'. Andere plaats, zelfde partijen. Wat is hun woord nog waard?

CD&V beweert nu zelfs koudweg in de Brasschaatse Film dat de middenberm kan gereserveerd worden voor een bus. Waarom werd dat dan nu niet onmiddellijk gedaan, zodat er geen rijvak moest sneuvelen? Wie gelooft die mensen nog?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...