Verslag debat ontwikkelingssamenwerking

Debat ontwikkelingssamenwerking

 

Op 12 september organiseerde de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) zijn verkiezingsdebat. Namens het Vlaams Belang nam ons gemeenteraadslid Magda Soetens deel naast CD&V, VLD en Brasschaat2012. N-VA bleef afwezig. Blijkbaar heeft die partij geen mening over ontwikkelingssamenwerking of wilde ze geen tijd verliezen op een debat. Het Vlaams Belang nam wel met open vizier deel aan het debat en gooide af en toe de stok in het hoenderhok.

 

Het debat beperkte zich niet louter tot het thema ontwikkelingssamenwerking, maar ook klimaat en milieu. Daar kan het Vlaams Belang in Brasschaat uiteraard adelbrieven voorleggen. Onze partij hield reeds in 2009 een pleidooi voor een milieuvriendelijk wagenpark en was de motor achter de realisatie van het CNG-aardgastankstation in Maria-ter-Heide. Wij zijn bereid om mee te streven naar de meest doorgedreven milieuzorg zonder ons vast te pinnen op ISO- of EMA-systemen die ook tijd en geld kosten. Zelfs al stapt de gemeente niet in zo’n systeem, betekent dat echter niet dat de gemeente niet met duurzaam beleid en milieu bezig zou zijn.

 

De GROS wenst uiteraard dat budgetten en middelen voor ontwikkelingssamenwerking behouden blijven of zelfs kunnen verhoogd worden. Magda Soetens meende dat het gewoonweg de realiteit is om de huidige (verminderde) budgetten te handhaven in deze periode van crisis. Ook bij ons neemt immers de armoede toe. Waarom zouden we anders onlangs een sociale kruidenier geopend hebben in Brasschaat?

 

De GROS wenst ook meer personeel te zien op de gemeentelijke Dienst Ontwikkelingssamenwerking (DOS). Magda Soetens maakte daar de rekening:

met de begrotingsoefening van 2012 besliste het gemeentebestuur om 13 personeelsleden te laten vertrekken of op pensioen te laten gaan zonder hen te vervangen. Dat betekent dus 13 personeelsleden minder voor het zelfde werk. In de huidige omstandigheden is er zelfs maar een halftijdse medewerker voor de Lokale Economie. Dan mag DOS met een voltijds ambtenaar niet klagen. Een verhoging naar anderhalf statuut zit er voor ons niet in, zolang er op andere diensten ook niet opnieuw kan geïnvesteerd worden in extra personeel.

 

Tot slot werd er gedebatteerd over ‘participatie en inspraak’.

Magda Soetens gooide het voorstel op tafel om eens een bevraging te doen bij de Brasschaatenaar over ontwikkelingssamenwerking. Er zijn immers vele pijnpunten, er zijn vaak 'politieke' agenda’s, de vraag leeft wat er uiteindelijk bij de behoeftigen terecht komt, er is het gebrek aan transparantie bij sommige NGO's, …

Wat is voor de inwoners van Brasschaat ontwikkelingssamenwerking? Hoe vullen zij dat zelf in? Aan welke projecten willen zij dat er prioriteit wordt gegeven?

Zulke bevraging zou de meest zuivere vorm van burgerparticipatie zijn zonder meer, aldus Magda. Ze werd prompt bijgetreden door Schepen voor ontwikkelingssamenwerking Marie Anne Coppens (CD&V)! Benieuwd of we van dat voorstel nog ooit gaan horen…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...