Verkeersmaatregelen om de extra drukte op de Bredabaan te beperken.

Provincie ANTWERPEN


 


Gemeente BRASSCHAAT


 


UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad


 


Zitting van 30/06/2005


 


Aanwezig:


D. de Kort, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, J. Le Bon, B. Brughmans, J. Konings, B. Van Deuren en K. Geysen, schepenen;


L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, D. Hoegaerts, W. Corten, F. Van Aperen, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, F. Meeussen, S. Vereycken, M. Van de Vijver, echtg. Soetens, A. Van Mechelen, R. van der Linden, D. Daggelinckx, I. Schoenmaekers, W. Janssens en W. Maes, leden;


G. Schoch, secretaris a.i.


 


Afwezig:


F. Van Bergen, B. Verhoeven, C. Colman en W. Van Gastel, leden.


 


 053a.


Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van L. Sevenhans namens de Vlaams Belang-fractie nopens verkeersmaatregelen om de extra drukte op de Bredabaan tengevolge van de werken op de E19 te beperken.


 


DE GEMEENTERAAD


 


Hoort L. Sevenhans die aanvoert dat op donderdag 16 juni een doortocht van de gemeente bijna een volledig uur duurde door de combinatie van het extra verkeer en de verschillende werken op de Bredabaan; dat er rond tien uur ?s morgens een file stond van de Essensteenweg tot aan de Kapelsesteenweg; dat logischerwijze de mensen komende vanuit het noorden van de gemeente de Bredabaan nemen in plaats van de E19 wat uiteraard tot een saturatie van de Bredabaan leidt; dat op die bewuste donderdag er werken werden uitgevoerd aan het kruispunt met de Guyotdreef; dat daaropvolgend de Bredabaan tussen de Augustijnslei en de Leopoldslei tijdelijk afgesloten was wegens werkzaamheden door een bouwkraan en als klap op de vuurpijl de gemeente maaiwerken aan het uitvoeren was op het vak Hemelakkers-Zwaantjeslei; dat de chaos niet te overzien was; dat er blijkbaar geen overleg bestaat tussen de gemeente en de betrokken firma ?s maar ook niet tussen de gemeentelijke diensten; dat hij zich afvraagt welke maatregelen de burgemeester overweegt om zulke zaken in de toekomst te vermijden;


Hoort het antwoord van de burgemeester dat er op die dag aan het kruispunt Bredabaan-Guyotdreef inderdaad werken werden uitgevoerd aan de gasleiding waarvoor er een vergunning was gevraagd; dat de gemeente inderdaad ook maaiwerken was aan het uitvoeren tussen de Zwaantjeslei-Voshollei omdat deze ingevolge het bermdecreet niet voor 15 juni mogen uitgevoerd worden; dat er tijdens de uitvoering van deze werken normaal een rijstrook wordt afgesloten en dat volgens de planning de werken zouden uitgevoerd worden tegen het verkeer in dit wil zeggen in het wegvak Zwaantjeslei-Voshollei richting Brasschaat; dat er op deze ochtend echter dringende herstellingswerken werden uitgevoerd aan de verkeerslichten van de Voshollei-Bredabaan en dat men ook aan het voetpad aan het werken was op het kruispunt Zwaantjeslei-Bredabaan waardoor er beslist werd de maaiwerken in de andere richting, richting Antwerpen dus aan te vatten; dat het dus inderdaad een ongelukkige samenloop van omstandigheden betreft dat zowat alles wat kon mislopen ook effectief is misgelopen;


Hoort de vraag van L. Sevenhans of de bouwkraan in het centrum van Brasschaat wel echt nodig was;


Hoort de tussenkomst van H. Vanderbecken dat hij deze interpellatie totaal misplaatst vindt; dat er maar lang genoeg moet gewacht worden tot er zo iets gebeurt om dat dan tijdens de gemeenteraad te bespreken en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.


 


Gedaan in zitting datum als boven.


 


Bij verordening:


De Secretaris a.i.,                                                     De Voorzitter,


(w.g.) G. Schoch.                                                      (w.g.) D. de Kort.


 


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


 


Bij verordening:


De Secretaris,                                                                       De Burgemeester,


 


 


 


 


W. Hofkens.                                                              D. de Kort.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...