Vergunningen voor vuurwerk tijdens het eindejaar.

Tijdens de jaarwisseling werd er in het Hoogbos in de wijk Driehoek ruim 45 minuten onophoudelijk een prachtig vuurwerk afgestoken. Daags nadien werd er door verschillende omwonenden op het eerste zicht schade vastgesteld aan hun voertuigen als gevolg van neerdalende gloeiende restanten. Ook de daken, platte daken en
tuinen van de aanpalende woningen lagen bedolven onder restanten van het vuurwerk.
Nochtans voorziet de wet in haar veiligheidsvoorschriften dat het vuurwerk hoog genoeg moet worden afgeschoten zodat de neerdalende restanten gedoofd zijn als ze landen op de grond. Een andere randvoorwaarde is dat de ontsteker alle veiligheidsmaatregelen in acht moet nemen die schade aan
derden moet voorkomen en dat de restanten dienen te worden opgeruimd.
Op vraag van mensen uit de wijk is de politie het komen vaststellen maar werd er geen proces verbaal opgesteld omdat de oorzaak van de schade moeilijk aantoonbaar is en de schade tenslotte onopzettelijk is aangebracht. De persoon die het vuurwerk afschoot acht zich ook niet verantwoordelijk en vind niet dat het is omdat hij een
vergunning heeft dat hij moet opdraaien voor de schade waarvan niet bewezen is dat hij verantwoordelijk is. Ook al was hij de enige in een straal van 100 meter die vuurwerk afstak. De persoon in kwestie is zaakvoerder van een bedrijf dat gespecialiseerd is in feestartikelen, alsook klein en zwaar vuurwerk. Bij nazicht blijkt dat de man een vergunning had voor het ontsteken van 'klein' vuurwerk. Dit
valt volgens mij te betwisten. De aard van het vuurwerk en de restanten die overal lagen verspreid deden mij vermoedden dat het hier om 'groot' vuurwerk gaat. De restanten werden door mij vergeleken met het aanbod op zijn webstek en ik heb persoonlijk advies ingewonnen bij een vuurwerk specialist. Dit is klasse C en alles boven klasse C wordt gecatalogiseerd als oorlogsmunitie.

Een particulier mag volgens de wet maximum enkel 4 tot 5 kg vuurwerk stockeren en/of afschieten binnen een bebouwde kom. Er werden 'batterijen' van vuurwerk afgeschoten vanaf minimum 450 gram en 35 schots per eenheid en dit ruim
45 minuten lang. Mag dit in een bebouwde kom? De federale veiligheidsvoorschriften dringen ook aan op een veilige afsteekplaats welke liefst gelegen is ver weg bij aanpalende woningen en auto's. Bij een vergunning voor zwaar vuurwerk worden adviezen ingewonnen door hulpdiensten zoals de brandweer en de politie. Voor zwaar vuurwerk dient men naar verluidt ook een inventaris af te leveren. Mijn betoog bewijst
echter niets en dus rest mij U te vragen om in de toekomst eveneens voor 'klein' vuurwerk een inventaris op te vragen van wie er welk soort vuurwerk wil afschieten. Dit zodat misbruik van het vertrouwen door de burgemeester en de korpschef wordt gereduceerd.

Met vriendelijk groeten,

Luc Van der Schoepen

Gemeenteraadslid
Vlaams Belang Brasschaat

Tijdens de jaarwisseling werd er in het Hoogbos in de wijk Driehoek ruim 45 minuten onophoudelijk een prachtig vuurwerk afgestoken. Daags nadien werd er door verschillende omwonenden op het eerste zicht schade vastgesteld aan hun voertuigen als gevolg van neerdalende gloeiende restanten. Ook de daken, platte daken en
tuinen van de aanpalende woningen lagen bedolven onder restanten van het vuurwerk.
Nochtans voorziet de wet in haar veiligheidsvoorschriften dat het vuurwerk hoog genoeg moet worden afgeschoten zodat de neerdalende restanten gedoofd zijn als ze landen op de grond. Een andere randvoorwaarde is dat de ontsteker alle veiligheidsmaatregelen in acht moet nemen die schade aan
derden moet voorkomen en dat de restanten dienen te worden opgeruimd.
Op vraag van mensen uit de wijk is de politie het komen vaststellen maar werd er geen proces verbaal opgesteld omdat de oorzaak van de schade moeilijk aantoonbaar is en de schade tenslotte onopzettelijk is aangebracht. De persoon die het vuurwerk afschoot acht zich ook niet verantwoordelijk en vind niet dat het is omdat hij een
vergunning heeft dat hij moet opdraaien voor de schade waarvan niet bewezen is dat hij verantwoordelijk is. Ook al was hij de enige in een straal van 100 meter die vuurwerk afstak. De persoon in kwestie is zaakvoerder van een bedrijf dat gespecialiseerd is in feestartikelen, alsook klein en zwaar vuurwerk. Bij nazicht blijkt dat de man een vergunning had voor het ontsteken van 'klein' vuurwerk. Dit
valt volgens mij te betwisten. De aard van het vuurwerk en de restanten die overal lagen verspreid deden mij vermoedden dat het hier om 'groot' vuurwerk gaat. De restanten werden door mij vergeleken met het aanbod op zijn webstek en ik heb persoonlijk advies ingewonnen bij een vuurwerk specialist. Dit is klasse C en alles boven klasse C wordt gecatalogiseerd als oorlogsmunitie.

Een particulier mag volgens de wet maximum enkel 4 tot 5 kg vuurwerk stockeren en/of afschieten binnen een bebouwde kom. Er werden 'batterijen' van vuurwerk afgeschoten vanaf minimum 450 gram en 35 schots per eenheid en dit ruim
45 minuten lang. Mag dit in een bebouwde kom? De federale veiligheidsvoorschriften dringen ook aan op een veilige afsteekplaats welke liefst gelegen is ver weg bij aanpalende woningen en auto's. Bij een vergunning voor zwaar vuurwerk worden adviezen ingewonnen door hulpdiensten zoals de brandweer en de politie. Voor zwaar vuurwerk dient men naar verluidt ook een inventaris af te leveren. Mijn betoog bewijst
echter niets en dus rest mij U te vragen om in de toekomst eveneens voor 'klein' vuurwerk een inventaris op te vragen van wie er welk soort vuurwerk wil afschieten. Dit zodat misbruik van het vertrouwen door de burgemeester en de korpschef wordt gereduceerd.

Met vriendelijk groeten,

Luc Van der Schoepen

Gemeenteraadslid
Vlaams Belang Brasschaat

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...