Tussenkomst Koen Spitaels over verkoop van cannabiszaad in Brasschaat

Hoort het antwoord van de burgemeester dat, alhoewel het college steeds bekommerd is om de goede werking van de Brasschaatse middenstand, in deze aangelegenheid de eigenaar van het pand werd misleid door zijn huurder, die onder het voorwendsel van de verkoop van ‘geneeskundige kruiden’, een handelshuurovereenkomst heeft afgesloten; dat het hier evenwel een vorm van dwaling betreft en dat de eigenaar van het pand werd uitgenodigd om hem behulpzaam te zijn voor de vrederechter de verbreking van de handelshuurovereenkomst te verkrijgen; dat ten dien einde hij in het bezit werd gesteld van de tot op heden door de politie gedane vaststellingen en de juridische argumentatie die hij aan zijn advocaat kan voorleggen tot het verkrijgen van de verbreking; dat de politie reeds geruime tijd bezig is met het onderzoek doch dat hij uiteraard over het aan gang zijnde gerechtelijk onderzoek geen verslagen heeft; dat de bekommernis van het geachte raadslid volledig aansluit met deze van het bestuur en beëindigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...