Tussenkomst Dimitri Hoegaerts Budget 2015/meerjarenplan

Tussenkomst Dimitri Hoegaerts Budget 2015/meerjarenplan

 

Het mag duidelijk zijn dat de stoelendans binnen het schepencollege de continuïteit van het beleid op zijn minst geen deugd heeft gedaan en dat de cohesie tussen de beide coalitiepartners het voorbije jaar zeker niet is toegenomen. Ik druk me eufemistisch uit.

Wat het budget en de meerjarenplanning betreft kan ik hier gedeeltelijk terugkomen op onze opmerkingen van vorig jaar.

 

Het mag duidelijk zijn dat de komst van het Nieuw Administratief Centrum het gemeentebudget en de meerjarenplanning meer dan ooit bezwaart.

De verwezenlijking van het NAC en overigens de rest van het budget wordt geschraagd door leningen en de verkoop van patrimonium, van vaste activa.

De leninglast zal van 20.000.000 euro naar 30.000.000 euro stijgen tegen het einde van de legislatuur.

 

Over andere projecten blijft echter onduidelijkheid bestaan of spreekt men in voorwaardelijke wijs.

De Rozenhoeve zal blijkbaar uiteindelijk niet -of niet onmiddellijk- verkocht worden, althans volgens de huidige plannen, want wie weet verandert men volgend jaar weer van gedacht. De nodige herstellingen worden echter al doorgeschoven naar een huurder of partner die men op het oog heeft.

 

Het Bad-Neuenahrpleintje aan de Rozenhoeve, ook in 2015 zal het er niet van komen, maar ik heb er goede hoop op dat met de nieuwe burgemeester dit project bovenaan het lijstje zal staan bij de budgetbespreking van … 2016.

 

Het St. Jozefgebouw op de Augustijnslei zal vervreemd worden, maar de opbrengst en de toekomst ervan blijven onduidelijk. We zijn wel blij dat de St. Jozefkapel niet zal vervreemd worden.

Ook het gebouw van KABAS zal verkocht worden, mee om het NAC te financieren, maar wat in de plaats komt, weet men nog niet. Laat ons duidelijk stellen dat het alternatief voor ons opnieuw een huiselijk en laagdrempelig alternatief moet zijn.

Wat de toekomstige verkoop van patrimonium betreft stelt zich uiteraard steeds de vraag tot opportuniteit en staat de uitkomst, de financiële opbrengst, nooit vast. Ik verwijs naar de verkoop van Den Uil in het verleden -te goedkoop zo wordt gezegd- en de verkoop van De Pastorie die dan weer meeviel in vergelijking met het schattingsverslag. Wat meteen, zowel in het ene als in het andere geval, dan weer de waarde van zo’n schattingsverslag illustreert in Brasschaat.

Het lot van het woonzorgcentrum Vesalius was meer dan een jaar onduidelijk. N-VA wilde per sé privatiseren want het kost allemaal te veel. Maar blijkbaar konden de vakbonden wèl een besparingsplan naar voor schuiven waar het gemeente- en OCMW-bestuur nooit in geslaagd is.

Voor ons blijft de zorg en de keuzevrijheid centraal staan. Er moet een OCMW-alternatief blijven bestaan.

 

U weet dat we ook het project Leeg-Rietbeemden met argusogen in de gaten houden. De geplande uitvalsweg is een goede zaak voor de mobiliteit, maar over de concrete uitvoering op de Miksebaan valt misschien nog wat te zeggen. Tegelijk mag die nieuwe weg nooit een aanzet zijn voor ons voor het verder volbouwen van het gebied.

 

Op het vlak van veiligheid en politie juichen wij de uitbreiding van het ANPR-netwerk toe, maar herinneren tegelijk aan de noodzaak van een verplaatsbare bewakingscamera die kan ingezet worden op overlastplekken. We hebben begrepen dat de korpschef momenteel het dossier nog voorbereidt, maar zien tegelijk ook geen voorziening in het politiebudget. Enkele weken geleden werd nog een overval gepleegd in het centrum op het kerkplein, dus bijkomende maatregelen zijn niet overbodig.

Wij herinneren ook nog aan onze voorstellen met betrekking tot speeltuigen voor kinderen met een handicap en met betrekking tot de naamgeving van de dreven in het gemeentepark, ondertussen ook van een jaar geleden, dus pro memorie zou ik zeggen.

Tot slot juichen wij de aanstelling van een centrummanager goed, nu al enkele maanden aan het werk, waarbij de leegstand een prioritair aan te pakken probleem is. Men wil terecht nieuwe klanten aantrekken in Brasschaat, maar anderzijds moet er ook werk gemaakt worden van het aantrekken van nieuwe winkels en van een gediversifieerd aanbod. Ik hoop en dan besluit ik, dat het bestuur daar in zal slagen, want een goeddraaiende lokale economie is ook een voorwaarde voor een leefbare gemeente.

Tussenkomst Dimitri Hoegaerts Budget 2015/meerjarenplan

 

Het mag duidelijk zijn dat de stoelendans binnen het schepencollege de continuïteit van het beleid op zijn minst geen deugd heeft gedaan en dat de cohesie tussen de beide coalitiepartners het voorbije jaar zeker niet is toegenomen. Ik druk me eufemistisch uit.

Wat het budget en de meerjarenplanning betreft kan ik hier gedeeltelijk terugkomen op onze opmerkingen van vorig jaar.

 

Het mag duidelijk zijn dat de komst van het Nieuw Administratief Centrum het gemeentebudget en de meerjarenplanning meer dan ooit bezwaart.

De verwezenlijking van het NAC en overigens de rest van het budget wordt geschraagd door leningen en de verkoop van patrimonium, van vaste activa.

De leninglast zal van 20.000.000 euro naar 30.000.000 euro stijgen tegen het einde van de legislatuur.

 

Over andere projecten blijft echter onduidelijkheid bestaan of spreekt men in voorwaardelijke wijs.

De Rozenhoeve zal blijkbaar uiteindelijk niet -of niet onmiddellijk- verkocht worden, althans volgens de huidige plannen, want wie weet verandert men volgend jaar weer van gedacht. De nodige herstellingen worden echter al doorgeschoven naar een huurder of partner die men op het oog heeft.

 

Het Bad-Neuenahrpleintje aan de Rozenhoeve, ook in 2015 zal het er niet van komen, maar ik heb er goede hoop op dat met de nieuwe burgemeester dit project bovenaan het lijstje zal staan bij de budgetbespreking van … 2016.

 

Het St. Jozefgebouw op de Augustijnslei zal vervreemd worden, maar de opbrengst en de toekomst ervan blijven onduidelijk. We zijn wel blij dat de St. Jozefkapel niet zal vervreemd worden.

Ook het gebouw van KABAS zal verkocht worden, mee om het NAC te financieren, maar wat in de plaats komt, weet men nog niet. Laat ons duidelijk stellen dat het alternatief voor ons opnieuw een huiselijk en laagdrempelig alternatief moet zijn.

Wat de toekomstige verkoop van patrimonium betreft stelt zich uiteraard steeds de vraag tot opportuniteit en staat de uitkomst, de financiële opbrengst, nooit vast. Ik verwijs naar de verkoop van Den Uil in het verleden -te goedkoop zo wordt gezegd- en de verkoop van De Pastorie die dan weer meeviel in vergelijking met het schattingsverslag. Wat meteen, zowel in het ene als in het andere geval, dan weer de waarde van zo’n schattingsverslag illustreert in Brasschaat.

Het lot van het woonzorgcentrum Vesalius was meer dan een jaar onduidelijk. N-VA wilde per sé privatiseren want het kost allemaal te veel. Maar blijkbaar konden de vakbonden wèl een besparingsplan naar voor schuiven waar het gemeente- en OCMW-bestuur nooit in geslaagd is.

Voor ons blijft de zorg en de keuzevrijheid centraal staan. Er moet een OCMW-alternatief blijven bestaan.

 

U weet dat we ook het project Leeg-Rietbeemden met argusogen in de gaten houden. De geplande uitvalsweg is een goede zaak voor de mobiliteit, maar over de concrete uitvoering op de Miksebaan valt misschien nog wat te zeggen. Tegelijk mag die nieuwe weg nooit een aanzet zijn voor ons voor het verder volbouwen van het gebied.

 

Op het vlak van veiligheid en politie juichen wij de uitbreiding van het ANPR-netwerk toe, maar herinneren tegelijk aan de noodzaak van een verplaatsbare bewakingscamera die kan ingezet worden op overlastplekken. We hebben begrepen dat de korpschef momenteel het dossier nog voorbereidt, maar zien tegelijk ook geen voorziening in het politiebudget. Enkele weken geleden werd nog een overval gepleegd in het centrum op het kerkplein, dus bijkomende maatregelen zijn niet overbodig.

Wij herinneren ook nog aan onze voorstellen met betrekking tot speeltuigen voor kinderen met een handicap en met betrekking tot de naamgeving van de dreven in het gemeentepark, ondertussen ook van een jaar geleden, dus pro memorie zou ik zeggen.

Tot slot juichen wij de aanstelling van een centrummanager goed, nu al enkele maanden aan het werk, waarbij de leegstand een prioritair aan te pakken probleem is. Men wil terecht nieuwe klanten aantrekken in Brasschaat, maar anderzijds moet er ook werk gemaakt worden van het aantrekken van nieuwe winkels en van een gediversifieerd aanbod. Ik hoop en dan besluit ik, dat het bestuur daar in zal slagen, want een goeddraaiende lokale economie is ook een voorwaarde voor een leefbare gemeente.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...