toegevoegd punt problematiek E – 10 plas

Brasschaat, 10 mei 2011

Aan het College van Burgemeester

& Schepenen van en te Brasschaat

Gelieve volgend punt aan
de agenda van de gemeenteraad van 26 mei toe te voegen:

Het
begin van Hofstadese toestanden in Brasschaat ?


Geachte,

Naar aanleiding
van enkele recente e-mails (zie bijlagen) maakt onze fractie zich
zorgen over

de ontwikkelingen
op de E10 plas. Hieromtrent wil ik enkele vragen stellen:

 1. In hoeverre
  is het gemeentebestuur op de hoogte van deze toenemende problematiek
  en zich ervan bewust dat dit geen goede zaak is voor de meest
  leefbare gemeente?Heeft onze politiedienst een zicht op de
  frequentie van de problemen?

 2. Welke
  maatregelen heeft het gemeentebestuur totnogtoe genomen en welke
  plannen hebben zij nog om het tij te doen keren ?

 3. Wanneer en
  hoe frequent voert de politie van Brasschaat (en van Schoten) daar
  controles uit?

 4. Welke
  (preventieve) maatregelen zijn er genomen met betrekking tot het
  gebruik van van bbq’s en rondslingerend glas in verband met de
  brandveiligheid tijdens deze droge periode en met het oog op de
  nakende zomer?

 5. Hoe wordt er
  opgetreden tegen het veelvuldig schenden van het zwemverbod?

Onze fractie hoopt
alleszins dat het gemeentebestuur deze wantoestanden van de
zogenaamde ‘culturele verrijking’ krachtdadig zal aanpakken. Zoniet
dreigt er een toestand te ontstaan die sterk gaat gelijken op de
huidige situaties in vele recreatiedomeinen. Wellicht zullen er door
de strengere maatregelen in de bekende domeinen nog meer ‘jongeren’
afzakken naar onze plas.

Met de meeste
hoogachting,

Geert Smets

Gemeenteraadslid

Geert Smets
Ondervoorzitter

Brasschaat, 10 mei 2011

Aan het College van Burgemeester

& Schepenen van en te Brasschaat

Gelieve volgend punt aan
de agenda van de gemeenteraad van 26 mei toe te voegen:

Het
begin van Hofstadese toestanden in Brasschaat ?


Geachte,

Naar aanleiding
van enkele recente e-mails (zie bijlagen) maakt onze fractie zich
zorgen over

de ontwikkelingen
op de E10 plas. Hieromtrent wil ik enkele vragen stellen:

 1. In hoeverre
  is het gemeentebestuur op de hoogte van deze toenemende problematiek
  en zich ervan bewust dat dit geen goede zaak is voor de meest
  leefbare gemeente?Heeft onze politiedienst een zicht op de
  frequentie van de problemen?

 2. Welke
  maatregelen heeft het gemeentebestuur totnogtoe genomen en welke
  plannen hebben zij nog om het tij te doen keren ?

 3. Wanneer en
  hoe frequent voert de politie van Brasschaat (en van Schoten) daar
  controles uit?

 4. Welke
  (preventieve) maatregelen zijn er genomen met betrekking tot het
  gebruik van van bbq’s en rondslingerend glas in verband met de
  brandveiligheid tijdens deze droge periode en met het oog op de
  nakende zomer?

 5. Hoe wordt er
  opgetreden tegen het veelvuldig schenden van het zwemverbod?

Onze fractie hoopt
alleszins dat het gemeentebestuur deze wantoestanden van de
zogenaamde ‘culturele verrijking’ krachtdadig zal aanpakken. Zoniet
dreigt er een toestand te ontstaan die sterk gaat gelijken op de
huidige situaties in vele recreatiedomeinen. Wellicht zullen er door
de strengere maatregelen in de bekende domeinen nog meer ‘jongeren’
afzakken naar onze plas.

Met de meeste
hoogachting,

Geert Smets

Gemeenteraadslid

Geert Smets
Ondervoorzitter

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...