Toegevoegd punt firma Hens

Geachte raadsleden, schepenen en burgemeester,

 

U hebt net als wij een schrijven per brief ontvangen vanwege het buurtcomité van Maria ter Heide.

Hun ongerustheid wekt wel degelijk onze aandacht en daarom ook hier vragen wij wederom om verduidelijking aan de bevoegde schepen.

  • Wat betreft de vergunningen, heeft de groep Hens nog steeds een vergunning voor zandwinning?

  • Heeft de groep Hens een vergunning voor het aan en afvoeren van puin, het breken, kraken zeven en zuiveren van afvalmateriaal of de recyclage ervan?

  • Heeft de groep Hens een vergunning voor het opereren van laboratoria, betoncentrales waar betonnen materiaal wordt geproduceerd, het verhakselen van hout en de opslag van grondstoffen van eender welke aard?

  • Wat met de gesprekken op 28 maart 2014 met het bouwcollege en de vermeende welwillendheid tegenover de groep Hens?

  • Wat met het GRUP, hoe is het gebied op de Brasschaatse Heide ingekleurd? Welk gebied is ingekleurd tot industriegebied en hetwelk als natuurgebied?

 

Onze fractie acht het raadzaam om hier eventueel een extra commissie in te lassen waar de groep Hens, het bouwcollege en de bevoegde schepen dit kunnen verduidelijken.

 

Geachte raadsleden, schepenen en burgemeester,

 

U hebt net als wij een schrijven per brief ontvangen vanwege het buurtcomité van Maria ter Heide.

Hun ongerustheid wekt wel degelijk onze aandacht en daarom ook hier vragen wij wederom om verduidelijking aan de bevoegde schepen.

  • Wat betreft de vergunningen, heeft de groep Hens nog steeds een vergunning voor zandwinning?

  • Heeft de groep Hens een vergunning voor het aan en afvoeren van puin, het breken, kraken zeven en zuiveren van afvalmateriaal of de recyclage ervan?

  • Heeft de groep Hens een vergunning voor het opereren van laboratoria, betoncentrales waar betonnen materiaal wordt geproduceerd, het verhakselen van hout en de opslag van grondstoffen van eender welke aard?

  • Wat met de gesprekken op 28 maart 2014 met het bouwcollege en de vermeende welwillendheid tegenover de groep Hens?

  • Wat met het GRUP, hoe is het gebied op de Brasschaatse Heide ingekleurd? Welk gebied is ingekleurd tot industriegebied en hetwelk als natuurgebied?

 

Onze fractie acht het raadzaam om hier eventueel een extra commissie in te lassen waar de groep Hens, het bouwcollege en de bevoegde schepen dit kunnen verduidelijken.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...