Toegevoegd punt CNG tankstation

Uitreiking CNG Betaalkaarten aan particulieren?

 

Brasschaat, 20 maart 2012.

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Aan het College van Burgemeester

& Schepenen van en te Brasschaat

 

 

 

 

Gelieve volgend punt te willen behandelen op de gemeenteraad van 29 maart 2012.

 

 

Betaalautomaat CNG-tankstation

 

 

Op de Campus Coppens vond in september 2011 de officiële inhuldiging van het CNG-tankstation plaats.

 

Nog steeds is de betaalautomaat voor Bancontact/Mister Cash niet in orde voor individuele en doorreizende gebruikers.

 

De gemeentelijke voertuigen op CNG kunnen daar wel terecht daar zij in het bezit zijn van een speciale betaalkaart. Deze is op het gemeentehuis verkrijgbaar, maar bewoners van Brasschaat zijn daar onwetend over. Dit toch zeer strategisch gelegen tankstation is met andere woorden nog steeds niet geschikt voor individuele gebruikers of doorreizende gebruikers uit Nederland, daar zij geen zulke betaalkaart bezitten.

 

We hebben kennisgenomen van de ingebrekestelling door de gemeente. Op welke termijn denkt u dat deze betaalautomaat aangepast wordt, zodat iedereen hiervan gebruik kan maken?

 

Hoe werkt de gemeentelijke betaalkaart en hoe kan die ter beschikking gesteld worden van particuliere CNG-autobezitters, eventueel als tijdelijke maatregel? Kan met andere woorden de ‘gemeentelijke’ betaalkaart bekendgemaakt worden bij geïnteresseerde gebruikers?

 

 

Met dank en de meeste hoogachting,

 

 

 

 

Magda Soetens-Van de Vijver

Uitreiking CNG Betaalkaarten aan particulieren?

 

Brasschaat, 20 maart 2012.

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Aan het College van Burgemeester

& Schepenen van en te Brasschaat

 

 

 

 

Gelieve volgend punt te willen behandelen op de gemeenteraad van 29 maart 2012.

 

 

Betaalautomaat CNG-tankstation

 

 

Op de Campus Coppens vond in september 2011 de officiële inhuldiging van het CNG-tankstation plaats.

 

Nog steeds is de betaalautomaat voor Bancontact/Mister Cash niet in orde voor individuele en doorreizende gebruikers.

 

De gemeentelijke voertuigen op CNG kunnen daar wel terecht daar zij in het bezit zijn van een speciale betaalkaart. Deze is op het gemeentehuis verkrijgbaar, maar bewoners van Brasschaat zijn daar onwetend over. Dit toch zeer strategisch gelegen tankstation is met andere woorden nog steeds niet geschikt voor individuele gebruikers of doorreizende gebruikers uit Nederland, daar zij geen zulke betaalkaart bezitten.

 

We hebben kennisgenomen van de ingebrekestelling door de gemeente. Op welke termijn denkt u dat deze betaalautomaat aangepast wordt, zodat iedereen hiervan gebruik kan maken?

 

Hoe werkt de gemeentelijke betaalkaart en hoe kan die ter beschikking gesteld worden van particuliere CNG-autobezitters, eventueel als tijdelijke maatregel? Kan met andere woorden de ‘gemeentelijke’ betaalkaart bekendgemaakt worden bij geïnteresseerde gebruikers?

 

 

Met dank en de meeste hoogachting,

 

 

 

 

Magda Soetens-Van de Vijver

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...