Stop Flahaut!


Stop Flahaut!


 


Door opeenvolgende legerhervormingen hebben een aantal militaire eenheden de laatste jaren Brasschaat verlaten: de logistiek, een deel van het CEM-testcentrum en dit jaar de school van het Licht Vliegwezen, meer bepaald vanaf 30 juni.


 


Als gevolg van het uitbesteden van de vorming van piloten aan het Franse leger en van de hergroepering van de operationele eenheden in het Waalse Bierset zal er vanaf dan geen enkele helikopter meer op het Brasschaatse grondgebied gestationeerd worden. 


 


Nu is bekend geraakt dat ook de Artillerieschool dreigt te verdwijnen uit Brasschaat. Vanaf 2007 dienen in dat geval zo?n 400 militairen een nieuwe opdracht te krijgen en eventueel te verhuizen en verhuist de school zelf naar de scholen in Aarlen of Doornik.


 


Wij stellen ons de vraag wanneer de rest zal volgen. Bepaalde hergroeperingen zijn wellicht nodig, maar het is duidelijk dat Defensieminister Andr? Flahaut opnieuw op strooptocht is in Vlaanderen.


 


Het Vlaams Belang roept de Vlaamse politieke partijen op om nu eens eindelijk een halt toe te roepen aan minister Flahaut. Wij roepen ook het Brasschaatse gemeentebestuur op om haar stem in Brussel te laten horen.


 


Het Vlaams Belang zal in haar lokaal verkiezingsprogramma alvast een apart luik besteden aan de militaire gemeenschap in Brasschaat.


 


Luc Sevenhans


volksvertegenwoordiger


gemeenteraadslid


Korenlaan 12


03-633 07 49


 


Francis Germain


Afdelingssecretaris


Luiklei 3


0485-64 18 55


 


Dimitri Hoegaerts


Gemeenteraadslid


Afdelingsvoorzitter


Augustijnslei 187


0476-32 97 17


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...