Schuilhuisje met een geïntegreerd toilet aan de keerlus (Miksebaan).

Provincie ANTWERPEN

 

Gemeente BRASSCHAAT

 

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

 

Zitting van 22/03/2007

 

Aanwezig:

F. Van Aperen, voorzitter;

D. de Kort, burgemeester;

M. Van Honste, B. Van Deuren, J. Konings, K. Geysen, J. Jambon, S. De Roeck en B. Brughmans, schepenen;

F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, W. Van der Steen, M. Soetens-Van de Vijver, D. Hoegaerts, C. Decleer, P. Hubrechts, W. Van Gastel, A. Van Mechelen, R. Van der Linden, W. Maes, K. Geubels, A.M. Naudts-Coppens, G. Smets, E. Heirman, F. Germain, K. Spitaels, S. Broos, H. Peeters en B. Ophoff, leden;

W. Hofkens, secretaris.

 

Afwezig:

J. Casaer, schepen en H. Leemans, lid.

 

018a.

Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van G. Smets namens de Vlaams Belang-fractie nopens een schuilhuisje met een ge?ntegreerd toilet aan de keerlus (Miksebaan).

 

DE GEMEENTERAAD

 

Hoort G. Smets, raadslid, die meedeelt dat aan de aangelegde keerlus ter hoogte van het golfterrein, volgens de plannen een schuilhuisje met ge?ntegreerd toilet zou worden voorzien; dat tot op heden, intussen reeds meer dan een half jaar, hiervan niets is te bespeuren; dat de mensen in weer en wind staan te wachten op lijn 644 en de autobusbestuurders noodgedwongen zonder sanitaire voorzieningen, ter plaatse hun behoefte doen; dat hij hierbij de volgende vragen wil stellen: welke acties zijn en worden er ondernomen door het gemeentebestuur om de realisatie van het schuilhuisje met toilet te bespoedigen en wanneer mogen deze voorzieningen uiteindelijk worden verwacht?

Hoort de burgemeester die antwoordt dat wat de sanitaire voorziening betreft reeds een brief aan De Lijn werd verzonden en dat met betrekking tot het schuilhuisje contact werd genomen met de firma Decaux; dat de hieraan verbonden kosten deels ten laste van De Lijn zijn en wat het schuilhuisje betreft dit voorzien is in de overeenkomst met het bedrijf Decaux dat ook belast is met het onderhoud van de schuilhuisjes; dat evenwel een evaluatie van de lijn 644 zal moeten worden gemaakt daar uit recente tellingen bleek dat deze, althans op deze plaats, weinig wordt gebruikt; dat aan de toestand alleszins in de komende maanden een oplossing moet gegeven zijn;

Hoort het antwoord van G. Smets, dat hij de zaak dan ook verder zal opvolgen en hierop indien nodig zal terugkomen en be?indigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.

 

Gedaan in zitting datum als boven.

 

de secretaris,                                                               de voorzitter,

(w.g.) W. Hofkens                                                        (w.g.) F. Van Aperen

 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

 

de secretaris,                                                               de voorzitter,

 

 

 

 

W. Hofkens                                                                 F. Van Aperen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...