RIP RUP Kamp Noord

In
de eerste visie van het gemeentebestuur werd het RUP opengesteld voor
functies
van openbaar nut zoals sociale werkplaatsen. Ook PIDPA zou er
mogelijk een nieuwe stek worden toegewezen. Het Agentschap voor
Natuur en Bos zag in deze site een volwaardig alternatief voor de
oprichting van een nieuwe loods, aan de toegangspoort van het Klein
Schietveld, in vervanging van hun huidige loods langs de Ploegsebaan.
Daarnaast voorzag het gemeentebestuur ook mogelijkheden voor
recreatie zoals fietsroutes, spoorrails (railbike…) en een
kleinschalig café-restaurant dat verbonden en ondergeschikt moet
zijn aan de recreatieve activiteiten. De bestaande twee, deels
ingegraven, bunkers zullen eveneens behouden blijven, als relict en
als vleermuizenverblijfplaats. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘kamp
Noord’ kende na vele bezwaarschriften van omwonenden, activisten en
daarnaast het negatieve advies van ‘Ruimte Vlaanderen’ een hele
andere wending. Op de GECORO raad van 18 april 2013 werd de
aangepaste en uiteindelijke versie van het RUP goedgekeurd waarin
enkel het recreatieve deel in blijft rechtstaan. Hierdoor wordt maar
slechts 15000 m² voorzien voor bebouwbare oppervlakte waar de
gemeente eerst 33000 m² voor ogen had. Onze partij zag en ziet nog
steeds heil in een combinatie van zachte recreatie, milieu-educatie
en natuurbescherming, maar ook van sociale economie (die voor ons wel
een plaats kan krijgen daar, zonder uitbreiding van de huidige
infrastructuur en met respect voor de omliggende natuur). Zo staan we
bijvoorbeeld als Vlaams Belang niet alleen in de raad met het idee
van een mogelijke implementatie van een educatieve zone gelijkaardig
aan ‘De Vroente’ in Kalmthout. Trouwens een voorwaarde van de GEORO
om dit op zijn minst voor te leggen door het gemeentebestuur aan het
ANB. Een uitgelezen kans dus om dit initiatief te kopiëren om alzo
de ecologische voetafdruk te verkleinen welke de verplaatsingen van
onze scholen naar Kalmthout met zich meebrengen. Het ANB heeft hier
vandaag echter geen oren naar om zogezegd budgettaire redenen en de
negatieve impact op de habitat van de fauna en flora. Eerlijk gezegd
zie ik het verschil niet tussen de fauna en flora in beide gemeenten.
De dominante houding van het ANB is een spijtige zaak voor Brasschaat
als het aankomt op milieu-educatieve initiatieven die we met de
paplepel aan onze kinderen kunnen ingeven. Trouwens in de eerste
visie die de gemeente in haar RUP hanteerde was er plaats voor het
bouwen van een nieuwe loods voor het ANB welk ze volledig zagen
zitten…wat nu met de habitat en budgettaire motivaties?

Luc
Van der Schoepen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...