Resultaten Enquete

Enkele maanden terug kreeg u een enquêteformulier van het Vlaams Belang in de brievenbus. Onze partij dankt alle deelnemers aan de enquête en is verheugd over het grote aantal antwoorden. Wij beweren vanzelfsprekend niet dat deze bevraging wetenschappelijk waterdicht is, maar durven
de antwoorden op de bevraging wel representatief te noemen. Het is duidelijk welke thema’s leven bij de Brasschaatenaar. De antwoorden sterken
ons in de overtuiging dat u het belangrijk vindt dat Brasschaat een veilige en leefbare gemeente blijft. Het is ook in die geest dat het Vlaams Belang zijn verkiezingsprogramma zal opstellen.

Dimitri Hoegaerts
lijsttrekker

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...