Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van D. Hoegaerts namens de Vlaams Blok-fractie nopens inlic

DE GEMEENTERAAD
Hoort D. Hoegaerts die erop wijst dat hij betreurt dat aan deze mater

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...