Persoonlijke toets Luc Van der Schoepen

'Brasschaat, Omdat U ook iets te zeggen hebt'

 

Sociale huisvesting: Omdat U van Brasschaat bent en er ook graag betaalbaar woont.

 

Brasschaatenaren wijken uit naar andere gemeenten omdat het er goedkoper is om te wonen of omdat Brasschaat stilaan te duur wordt. Geboren en getogen Brasschaatenaren moeten in hun gemeente in elk opzicht voorrang krijgen op de te lange wachtlijsten tot een sociale huur/koopwoning. Ook moet 'renovatie' van leegstaande panden meer naar voor worden geschoven in plaats van het aansnijden van nieuwe bouwpercelen op ongeschikte bouwgronden.

 

Mobiliteit: De tram, een rode loper voor heel wat ongemak.

 

De heraanleg van de Bredabaan fase III betekent de eigenlijke aanleg van een trambedding en is de 'rode' loper voor heel wat ongemak. De bomen die in het najaar worden aangeplant kunnen even snel verdwenen zijn als die van het 'Witte Kinderbos' destijds (slachtoffertjes Dutroux) op de E19. Het bos moest ook daar wijken voor de aanleg van 'openbaar vervoer'. Wij kijken hier liever uit naar minder dure en meer milieuvriendelijkere oplossingen zoals bijvoorbeeld autobussen op aardgas. Een concept waar wereldwijd naar gegrepen wordt behalve in België.

 

Milieu: Brasschaat heeft een positief imago wat betreft een duurzaam milieu en energiebeleid.

 

Maar…De verloren hoekjes van onze gemeente worden geteisterd door sluikstorters. Een gebruikersvriendelijke infrastructuur van het containerpark en daadwerkelijk beboeten zou meer soelaas kunnen bieden. Ook het aardgas tankstation aan de LT Coppens kazerne moet meer dan een fotosessie set worden. De burger en de lokale economie zouden meer baat hebben aan juiste informatie en doorverwijzing. Dit concept mag geen doodgeboren kind zijn.

 

Veiligheid: Omdat U datgene wat U hebt ook graag wil houden.

 

Zolang er geen verweer is tegen het lakse Europese opengrenzen beleid zijn de lokale overheden overgeleverd aan de excessen van volkeren die niet de minste empathie hebben met hun slachtoffers. Laat de misdaadstatistieken daar een bewijs van zijn. Oost Europese dievenbenden vergoelijken zich op brutale wijze aan Uw bezittingen en stelen op bestelling onze auto's. Noodgedwongen dompelt U zichzelf in een bad van persoonlijke veiligheidsmaatregelen. Niet de crimineel maar U bent de enige en echte gevangene die het allemaal mag blijven financieren. Camerabewaking op inval en toegangswegen en een uitgebreider politiekorps is een noodzaak om van Brasschaat een 'NO GO AREA' voor criminelen te maken.

 

Asielbeleid: Federale opdringerigheid nekt onze budgetten.

 

In 2009 ondertekende Brasschaat met alle andere Vlaamse gemeenten een open brief aan FEDASIL met de boodschap dat het genoeg was. In 2011 kwamen ze (Open VLD, CD&V en N-VA) schoorvoetend terug op deze intentie. Subsidies van FEDASIL moeten de gaten opvullen in het slinkende budget. Wat ons verbaast is dat hier plots het financiële primeert bovenop het humane. Hun dubieuze houding resulteert vandaag in een meerkost van 150.000€. Dit is niet langer houdbaar. Asielopvang is een must voor wie echt aan de criteria voldoet. Vandaag kan niemand nog het onderscheid maken tussen echte oorlogslachtoffers en de 'win for life's'. Daarom moet misbruik bestreden en vervolgd worden.

 

Conclusie?

 

De samenleving wordt vandaag deels gegijzeld door de problemen die Vlaams Belang steeds heeft voorspeld en aangeklaagd. Niet ingrijpen omdat het van 'ons' komt is voor mij gelijk aan schuldig verzuim. De ambities bij de traditionele partijen in Brasschaat liggen hoog, sjerpen en zetels worden openlijk op voorhand opgeëist. Het Vlaams Belang en ik houden vast aan onze speerpunten welke een leidraad zullen zijn voor de komende legislatuur. Onze gemeente moet een veilige, leefbare en groene randgemeente blijven voor elke Brasschaatenaar en geen onleefbare vervreemde voorstad.

 

Omdat U ook iets te zeggen hebt!

 

Luc Van der Schoepen – 3de plaats Vlaams Belang.

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...