Overlast speelbollen Antverpia.

  Hoort W. Maes die aanvoert dat na de plaatsing van de speelbollen aan het Antverpiagebouw te Mariaburg er redelijk wat ongenoegen is ontstaan bij de buurtbewoners; dat hij er zich goed van bewust is dat kinderen moeten kunnen spelen en dat ze bij normaal gedrag geen overlast kunnen veroorzaken; dat er toch klachten zijn van de omwonenden dat er tot ’s avonds na 23 uur met voetzoekers wordt gespeeld, vooral bij goed weer uiteraard; dat de buurtbewoners ook spreken van schending van hun privacy omdat kinderen bij de omwonenden kunnen binnenkijken als ze op de bollen staan; dat ook niet kan voorbijgegaan worden aan het onveilige gebruik door kleine kinderen die niet op de bollen geraken en dan met “vindingrijke” oplossingen komen, zoals het gebruik van een pallet om op de bollen te klimmen; dat als een steunbalk van een pallet afbreekt de lange en gretige nagels in de planken zitten en zo een gevaar vormen voor de spelende kinderen; dat hij zich daarom afvraagt of er ’s avonds meer toezicht kan komen om de genoemde geluidsoverlast in te perken en dat hij bijkomend zou willen suggereren een scheidingswand aan te brengen om de privacy van de omwonenden te herstellen; dat de kinderen moeten gemotiveerd worden om de speelbollen veilig te gebruiken en dat het daarom misschien aangeraden is een goed zichtbaar bord met gebruiksvoorschriften te plaatsen;Hoort het antwoord van de burgemeester dat het leuk is om te zien dat de speeltuigen ook effectief gebruikt worden; dat Brasschaat daar niet alleen mee is; dat gelijkaardige speeltoestellen terug te vinden zijn in Parijs en in het Emscherpark; dat de stad Antwerpen thans ook investeert in speelpleintjes; dat er bijvoorbeeld aan ‘spoor Noord’ prachtige skate-infrastuctuur werd voorzien; dat hij ook constateert dat de administratieve en wettelijke verplichtingen in verband met speeltuigen wel zeer groot zijn en zich daarbij afvraagt of dit soms niet wat overdreven is; dat de geschetste problematiek ook ter sprake is gekomen op de wijkavond; dat de daar geformuleerde vragen werden doorgegeven aan de bevoegde diensten en dat de door hen geformuleerde oplossingen tegemoet komen aan de suggesties van de raadsleden dat namelijk een hogere haag van zuilhaagbeuken zal aangeplant worden van een type dat tot 350 cm hoog groeit, naast de reeds vrij hoog opgegroeide privé-haag en dat aan de jeugddienst opdracht werd gegeven de infoborden op te stellen; dat door de groendienst de omgeving regelmatig zal gecontroleerd worden op afval zoals paletten en dergelijke en dat deze dan ook zal verwijderd worden.Beëindigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...