Opening en inhuldiging van het CNG tankstation te Brasschaat

U
kan gerust ademen

Reeds
in 2009 pleitte het Vlaams Belang in gemeenteraadscommissies en bij
de budgetbespreking voor de
investering
in een milieuvriendelijk wagenpark, in casu CNG-wagens
(Compressed
Natural Gas of aardgas onder druk)
.
In
maart 2010 organiseerde Vlaams Belang Brasschaat nog een
informatieavond
over deze milieuvriendelijke brandstof en voertuigen.
Onze
fractie stelt verheugd vast dat dit heel wat in beweging bracht in
onze gemeente. 
Het
gemeentebestuur had oren naar de voordelen van het CNG-concept en na
onderzoek en goedkeuring werd op de bedrijfssite Campus Coppens een
terrein in concessie gegeven voor een volwaardig CNG-tankstation. De
installatie is geschikt om in de beginfase 20 tot 25 wagens per dag
te bedienen, bij succes uitbreidbaar tot 40 à 50 wagens per dag.

Rijden
op CNG is op dit moment de meest milieuvriendelijke en
mensvriendelijke manier van autorijden.
CNG
is het schoonste, verkrijgbare (fossiele) alternatief voor de huidige
autobrandstoffen. Rijden op aardgas vermindert de uitstoot van fijn
stof en stikstofoxiden tot een absoluut minimum. Er is evenmin
uitstoot van bepaalde kankerverwekkende stoffen zoals bij diesel,
benzine en LPG. CNG is dus de gezondste van alle beschikbare
autobrandstoffen. 
Het
concept gaat reeds een decennium lang mee, het wereldwijde
marktsegment neemt zienderogen toe, ook in onze buurlanden. Alleen
België hinkt achterop. Brasschaat is slechts het achtste commerciële
tankstation in ons land. Rijden op CNG is zoals gezegd niet alleen
milieuvriendelijk, maar ook goedkoop en biedt dus de kans aan
particulieren, KMO’s en overheidsdiensten om op een duurzame en
spaarzame manier auto te rijden.

De
inhuldiging van het aardgastankstation vond plaats op woensdag 21
september 2011. Er was een delegatie van onze afdeling aanwezig,
ook Vlaams Belang parlementslid Marleen Van den Eynde en federaal
volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang Rita De Bont

gaven
samen met burgemeester De Kort het startschot van het project.

Vlaams
Belang Brasschaat dankt het gemeentebestuur en de gemeentediensten
voor de positieve benadering en het geleverde werk rond dit
initiatief en wenst iedere Brasschaatenaar in de toekomst een
gezonde, fijnstofarme omgeving toe. Opdat u gerust kan ademen!

Wij
hopen dat er in de nabije toekomst verder werk wordt gemaakt van
sensibilisering en dat de autohandels in de buurt werk maken van een
uitgebreid aanbod van CNG-modellen.

http://www.explania.com/nl/kanalen/technologie/detail/wat-is-cng

http://video.canvas.be/terzake-dinsdag-15-september-2009

Wie
meer informatie wil over het CNG-concept kan terecht op

vlaamsbelangbrasschaat@telenet.be.

Dimitri
Hoegaerts                 
  Mieke De Bats                        Luc Van der Schoepen

fractievoorzitter                    afdelingsvoorzitter                    afdelingssecretaris

0476-32
97 17                         0498-77 48 71                         0499-75 11 97


Op
de foto vlnr: Dirk De Kort, Mieke De Bats, Marleen Van den Eynde,
Rita De Bont

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...