Nieuw bestuurslid voor Vlaams Belang Brasschaat

Hallo,

Mijn naam is Berry van Kasteren en ik ben lid van de Vlaams Belang jongeren. Ik ben 15 jaar jong en als geboren en getogen Brasschaatenaar voel ik een zeer nauwe verbondenheid met onze gemeente en de mensen die er wonen. Op de school, Gibo Driehoek, werd ik ooit verkozen voor de kindergemeenteraad 2012-2013. Het was mijn eerste kennismaking met de lokale politiek al beperkte dat zich tot een louter ceremonieel iets. Het heeft uiteraard weinig of geen invloed op de werking van het lokale bestuur maar toch heeft het toen in mij een roeping losgemaakt om mijn steentje bij te dragen aan het welzijn van onze Brasschaatse burgers. Ik koos voor Vlaams Belang omdat het duidelijk is dat het de meest recht(s)lijnige partij is in het Vlaamse politieke landschap.

Ik ben blij en trots dat ik vanaf heden deel mag uitmaken van het afdelingsbestuur Vlaams Belang Brasschaat.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...