Niet de eerste keer…

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen benaming overgenomen vzw Vrije Tekenacademie Sint-Michiel met ingang van 01.09.2002.


Provincie ANTWERPENGemeente BRASSCHAATUITTREKSEL uit de notulen van de GemeenteraadZitting van 27/06/2002


Aanwezig:


L. Bertels, burgemeester-voorzitter;


C. Decleer, W. Van der Steen, D. de Kort, E. Devriendt, echtg. Leemans, J. Le Bon en B. Brughmans, schepenen;


F. Van Bergen, L. Sevenhans, H. Lauwers, H. Vanderbecken, M. Van Honste, J. Konings, K. Geysen, B. Verhoeven, B. Van Deuren, D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, P. Install?, F. Van Aperen, C. Colman, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, A. De Wachter, L. Delvaux, A. Janssens, H. Schoepen, F. Meeussen en B. Gauthier, leden;


W. Hofkens, secretaris.


Afwezig:


A. De Smet, echtg. De Roeck, schepen, en W. Van Gastel, lid.038.


Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen benaming overgenomen vzw Vrije Tekenacademie Sint-Michiel met ingang van 01.09.2002.


DE GEMEENTERAAD


Gelet op zijn besluit van 08.03.2002 houdende goedkeuring van de overname met ingang van 01.09.2002 door de gemeente Brasschaat van de vzw Vrije Tekenacademie Sint-Michiel, die deeltijds kunstonderwijs organiseert in de studierichting beeldende kunsten;


Overwegende dat de benaming voor voornoemd onderwijsinstituut dient te worden vastgesteld;


Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;


Hoort de tussenkomst van D. Hoegaerts als volgt:” Ik lees De Standaard maar af en toe, maar om de veertien dagen ?s vrijdags is de column van Derk Jan Eppink verplichte literatuur voor mij.


Derk Jan Eppink is een voormalig DS-redacteur, Wetstraatjournalist en nu medewerker van de Nederlandse liberaal Frits Bolkestein in de Europese periferie.


Hij haalt in zijn laatste commentaarstuk ?Eppink op vrijdag? een bericht van het Franse persbureau AFP aan dat zegt: “een wind van onkerkelijkheid waait over Belgi?. In de wandelgangen van het parlement hoor je vaak dat alles wat katholiek is, moet worden gebroken. Bij de politieke elite van Franstalig Belgi? is het woord christelijk dermate in onbruik geraakt dat Millequet haar PSC omdoopte tot CDH, het centrum van humanistische democraten. Ze vreest dat haar formatie met het woord christelijk in de naam geen coalitie kan aangaan met partijen waarin papenvreters de toon zetten.”


En van die papenvreterij, ook in Vlaanderen, somt hij nog een aantal voorbeelden op: het kruisbeeld dat moest verdwijnen uit de rechtszaal, de katholieke gezondheidszorg en het katholieke onderwijs die doelwit zijn geworden. Zo kunnen katholieke scholen enkel op extra financiering rekenen als ze voor een ?pluralistisch schoolproject? kiezen. Wat betekent dat die scholen zedenleer moeten geven.


Eppink beaamt dat de meeste Vlaamse ouders op zondag niet meer naar de kerk gaan, maar “ze vinden wel dat hun kinderen moeten worden geschoold vanuit de rijkdom van duizenden jaren christelijk-joodse cultuur. Die cultuur is geen kortstondige opvlieging, maar de bakermat van de hedendaagse maatschappij. In hun hart zien papenvreters het katholieke geloof aan voor bijgeloof. Ze verachten katholieke symbolen en rituelen. Maar ze miskennen het feit dat mensen behoefte hebben aan waarden, aan symboliek en innerlijk houvast.”


Het is in deze door Eppink geschetste algemene sfeer dat hier vandaag beslist wordt over de nieuwe naam van wat de ?Vrije Tekenacademie Sint-Michiel? was.


Ik heb geen enkel probleem met de overname door de gemeente, dat werd trouwens reeds goedgekeurd en ik wens de academie onder de vleugels van de gemeente trouwens het allerbeste toe.


Maar u weet waar ik naar toe wil: ik wil pleiten om de naam ?Gemeentelijke academie voor beeldende kunsten? toch aan te vullen met de naam ?Sint-Michiel? zodat de academie voluit ?Gemeentelijke academie voor beeldende kunsten Sint-Michiel? zal heten.


Sint-Michiel is traditie en staat bovendien voor kwaliteit ?n voor bekendheid in de regio. Het is een merknaam a.h.w. en een sterke merknaam die niet zomaar overboord mag gegooid worden. Sint-Michiel verwijst daarbij niet naar het filosofisch-inhoudelijke, maar wel naar de oorsprong, naar de afkomst van de gemeentelijke academie.”;


Hoort J. Le Bon, schepen, die meedeelt dat de thans voorgestelde benaming door de huidige directeur van de academie werd voorgesteld omdat er een zekere drempelvrees bestaat ten aanzien van de tekenacademie Sint-Michiel en het tevens ook de bedoeling is de gemeentelijke academie een bovenlokale opdracht te geven;


Hoort L. Bertels, burgemeester, die meedeelt dat hij het persoonlijk ook betreurt dat de benaming Sint-Michiel verdwijnt, maar dat hij toch voorstelt in te gaan op het voorstel van de directeur;


Gaat vervolgens over tot de stemming over het toevoegen van de naam “Sint-Michiel” aan de voorgestelde naamgeving van de academie voor beeldende kunsten;


BESLUIT


met 7 ja-stemmen (L. Sevenhans, D. Hoegaerts, M. Langmans-De Bats, W. Corten, C. Colman, A. De Wachter en B. Gauthier, leden) tegen 20 neen-stemmen (C. Decleer, W. Van der Steen, D. de Kort, E. Devriendt, echtg. Leemans en J. Le Bon, schepenen; F. Van Bergen, H. Lauwers, H. Vanderbecken, J. Konings, K. Geysen, B. Verhoeven, B. Van Deuren, P. Install?, F. Van Aperen, J. Van Sanden, G. Van Doorslaer, P. Hubrechts, L. Delvaux, H. Schoepen en F. Meeussen, leden) bij 4 onthoudingen (L. Bertels, burgemeester-voorzitter; B. Brughmans, schepen, M. Van Honste en A. Janssens, leden) om de naam Sint-Michiel niet toe te voegen aan de omschrijving “Gemeentelijke Academie voor beeldende kunsten”;


Enig artikel: Met ingang van 01.09.2002 wordt de benaming van het overgenomen onderwijsinstituut vzw Vrije Tekenacademie Sint-Michiel vastgesteld als volgt: “Gemeentelijke academie voor beeldende kunsten”.


Gedaan in zitting datum als boven.


Bij verordening:


De Secretaris, De Voorzitter,


(w.g.) W. Hofkens. (w.g.) L. Bertels.


VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:


Bij verordening:


De Secretaris, De Burgemeester,


 


 


 


W. Hofkens. L. Bertels.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...