Naamgeving residenties in Brasschaat

 

Brasschaat, 20 maart 2012.

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Aan het College van Burgemeester

& Schepenen van en te Brasschaat

 

 

 

 

Gelieve volgend punt te willen behandelen op de gemeenteraad van 29 maart 2012.

 

 

Naamgeving residenties in Brasschaat

 

 

Nieuwe ‘residenties’, appartementsgebouwen al dan niet gecombineerd met winkels, die uit de grond rijzen in onze gemeente krijgen vaak een eigennaam. Voorbeelden zijn de residenties Ter Vriesdonck, Park Lane, Rivoire e.a. Soms getuigt zo’n naam van originaliteit en/of streekgebondenheid, zoals in het eerste geval, maar al te dikwijls getuigt een (anderstalige) naam van een gebrek aan inspiratie. Recente voorbeelden zijn Castle View op de plaats waar nooit een kasteel in het zicht is geweest, of zelfs City(!) Park.

 

Ik begrijp dat een bouwheer of –promotor niet verplicht kan worden een bepaalde naam aan te nemen of te verbinden aan zijn project, maar een suggestie vanuit de gemeentediensten zou wellicht wel in dank aanvaard worden.

 

Een voorstel kan zijn dat onze gemeentediensten -graag in samenspraak met de heemkundige kring- bij het binnenkomen van een bouwaanvraag zelf een suggestie doen of een lijst ter beschikking stellen voor de naam van een nieuwe residentie om te vermijden dat een zoveelste Park View, Garden View of Balmoral wordt neergepoot.

De gemeentediensten kunnen in de toekomst ook proactief projectontwikkelaars, architecten en aannemers aanschrijven dat Brasschaat graag een Nederlandse naam ziet voor haar residenties.

Het zou het Nederlandstalige karakter van onze gemeente ten goede komen en misschien voor een bescheiden bewustwording kunnen zorgen bij de vastgoedsector bij de keuze van een naam voor nieuwe residenties in Brasschaat of elders.

 

Ik deed deze suggestie reeds in 2008, maar kreeg toen het laconieke antwoord: “Zowel de schepen (van cultuur) als de voorzitter van de cultuurraad zijn van mening dat naamgeving van privaat residenties geen taak of bevoegdheid van de gemeente is. Dus acht de cultuurraad een advies in deze niet nodig.”

 

Ondertussen vindt een kustgemeente als Koksijde het wel belangrijk genoeg om een signaal te geven aan eigenaars van ‘exotische’ villa’s en appartementsgebouwen. De lokale Davidsfonds-afdeling stelde een namenlijst ter beschikking van het gemeentebestuur, dat op haar beurt de namen dan kan voorleggen aan mensen die bouwen en die zo inspiratie kunnen opdoen voor mooie Vlaamse namen.

 

Graag verneem ik wat het College hierover denkt en wat zij kan ondernemen op dit vlak.

 

 

 

Met dank en oprechte achting,

 

 

 

 

Dimitri Hoegaerts

gemeenteraadslid

 

Brasschaat, 20 maart 2012.

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Aan het College van Burgemeester

& Schepenen van en te Brasschaat

 

 

 

 

Gelieve volgend punt te willen behandelen op de gemeenteraad van 29 maart 2012.

 

 

Naamgeving residenties in Brasschaat

 

 

Nieuwe ‘residenties’, appartementsgebouwen al dan niet gecombineerd met winkels, die uit de grond rijzen in onze gemeente krijgen vaak een eigennaam. Voorbeelden zijn de residenties Ter Vriesdonck, Park Lane, Rivoire e.a. Soms getuigt zo’n naam van originaliteit en/of streekgebondenheid, zoals in het eerste geval, maar al te dikwijls getuigt een (anderstalige) naam van een gebrek aan inspiratie. Recente voorbeelden zijn Castle View op de plaats waar nooit een kasteel in het zicht is geweest, of zelfs City(!) Park.

 

Ik begrijp dat een bouwheer of –promotor niet verplicht kan worden een bepaalde naam aan te nemen of te verbinden aan zijn project, maar een suggestie vanuit de gemeentediensten zou wellicht wel in dank aanvaard worden.

 

Een voorstel kan zijn dat onze gemeentediensten -graag in samenspraak met de heemkundige kring- bij het binnenkomen van een bouwaanvraag zelf een suggestie doen of een lijst ter beschikking stellen voor de naam van een nieuwe residentie om te vermijden dat een zoveelste Park View, Garden View of Balmoral wordt neergepoot.

De gemeentediensten kunnen in de toekomst ook proactief projectontwikkelaars, architecten en aannemers aanschrijven dat Brasschaat graag een Nederlandse naam ziet voor haar residenties.

Het zou het Nederlandstalige karakter van onze gemeente ten goede komen en misschien voor een bescheiden bewustwording kunnen zorgen bij de vastgoedsector bij de keuze van een naam voor nieuwe residenties in Brasschaat of elders.

 

Ik deed deze suggestie reeds in 2008, maar kreeg toen het laconieke antwoord: “Zowel de schepen (van cultuur) als de voorzitter van de cultuurraad zijn van mening dat naamgeving van privaat residenties geen taak of bevoegdheid van de gemeente is. Dus acht de cultuurraad een advies in deze niet nodig.”

 

Ondertussen vindt een kustgemeente als Koksijde het wel belangrijk genoeg om een signaal te geven aan eigenaars van ‘exotische’ villa’s en appartementsgebouwen. De lokale Davidsfonds-afdeling stelde een namenlijst ter beschikking van het gemeentebestuur, dat op haar beurt de namen dan kan voorleggen aan mensen die bouwen en die zo inspiratie kunnen opdoen voor mooie Vlaamse namen.

 

Graag verneem ik wat het College hierover denkt en wat zij kan ondernemen op dit vlak.

 

 

 

Met dank en oprechte achting,

 

 

 

 

Dimitri Hoegaerts

gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...