Intergemeentelijk zwembadcomplex in Brasschaat.

Brasschaat, 17 december 2004.Persmededeling Dimitri Hoegaerts n.a.v. de eerstesteenlegging van het intergemeentelijk zwembadcomplex in Brasschaat.Vandaag wordt de eerste steen gelegd van het intergemeentelijk zwembad en wordt dat gevierd als een heuglijke gebeurtenis. Het project zoals uitgewerkt door de interlokale vereniging (IV) is een mooi project. Toch is het gepast vandaag stil te staan bij het verdwijnen van het openluchtzwembad en dat nogmaals aan te klagen.


Het verdwijnen van het openluchtzwembad is de schuld van ?lle politieke partijen van de huidige ?n vorige coalitie.


Het moet gezegd dat de interlokale vereniging die in september 2002 van start ging (eerst zonder het Vlaams Belang, vanaf februari 2004 met het Vlaams Belang), hard gewerkt heeft, maar wij kunnen gerust besluiten dat het motto van de opeenvolgende gemeentebesturen vanaf eind de jaren ?90 in dit dossier luidde ?Men moet de problemen pas oplossen als ze zich stellen?. (*)


Het resultaat zal uiteindelijk zijn dat we in 2006 de lintjes zullen mogen doorknippen van een zwembadcomplex zonder openluchtzwembad, zonder duiktoren, zonder familiebad buiten, zonder zelfs een peuterbadje buiten. Definitief een kruis over alle waterplezier in openlucht.


Dat is wat ons meest tegen de borst stuit, zeker na alle (verkiezings)beloften (**) van alle Brasschaatse coalitiepartijen.


Dat de fractievoorzitter van de CD&V in de gemeenteraad dan nog recent durfde pleiten voor bijvoorbeeld een openluchtwielerpiste op de site is helemaal belachelijk en zelfs cynisch te noemen?


 


 


Dimitri Hoegaerts
gemeenteraadslid
0476-32 97 17
 BIJLAGE


(*) In antwoord op een interpellatie van onze fractievoorzitter op de gemeenteraad van februari 1999 antwoordde toenmalig burgemeester Bertels dat het gemeentebestuur in het kader van VLAREM bis reeds contact had genomen met een studiebureau in verband met de aanpasing van het zwembad en dat het de bedoeling was om een modernisering door te voeren. In de wetenschap dat het openluchtzwembad sinds 1969 en het overdekt zwembad sinds 1976 open waren en sindsdien quasi niets veranderd waren, dat alles zich nog in de oorspronkelijke materialen bevond, moest er dringend werk gemaakt worden van zulke modernisering. Niks was minder waar. Er werden geen provisies aangelegd en een eerste studie lag er pas begin 2001 waarbij men het hoopte nog enkele jaren zo te trekken. De ramp voltrok zich echter reeds in augustus 2001 toen na een panne alles definitief gesloten werd. Voor twee jaar, zo werd voorgespiegeld vanuit het gemeentebestuur. Een briefje aan de zwembaddeuren meldde ?Eind 2004 hopen wij u te verwelkomen in een nieuw zwembad?. Meer dan een jaar duurde het dan nog eer er lastvoorwaarden in het kader van een domeinconcessie werden uitgeschreven.(**) Op 29 maart 2000 zette Spirit, toen nog VU&ID, een advertentie in de Brasschaatse Film onder de titel ?Wat doen we met het zwembad?? : ?Nogal wat politici pleiten daarom voor de sluiting van het openluchtrecreatiecentrum. Zij willen enkel nog een overdekt zwembad behouden. VU&ID kiest zonder omwegen voor het behoud van een openluchtinfrastructuur. Brasschaat heeft als gemeente met vele parken de sociale plicht om mensen, zonder eigen zwembad in hun tuin, ook de kans te geven tot zon- en waterrecreatie. Dit zowel voor jonge ouders met kinderen als voor jongeren en dagjesmensen.?
In het verkiezingsprogramma van Spirit klonk het dat ?Openluchtzwemmen in de regio zo (bij de afschaffing van het openluchtzwembad) opnieuw de privilege wordt van rijke medeburgers die zich een priv?-zwembad kunnen veroorloven.?


Een andere coalitiepartner Groen!, toen nog Agalev, deelde eind augustus 2001 mee er bij haar schepen Camilla Decleer en haar gemeenteraadsleden op aan te dringen om het familiebad (buitenbad) te behouden en de andere buitenbaden te behouden als dat financieel haalbaar is. Het zwembad moest toen ten laatste binnen drie jaar, tegen september 2004, terug open zijn.
In oktober 2002 klonk het op het feestje in de Ruiterhal voor 20 jaar Agalev in Brasschaat al anders: ?Het zwembad moet voor de volgende verkiezingen klaar zijn. Wij zouden graag zien dat het openluchtzwembad behouden blijft. Zelfs het Vlaams Blok wil ons daarin volgen!? Dat laatste was natuurlijk lachwekkend; de enige partij die consequent -vanaf het begin tot het einde- bleef pleiten voor het behoud van het openluchtcomplex is juist het Vlaams Belang.


De SP.a pleitte in augustus 2001 eveneens voor het behoud van een beperkt buitenzwembad. Zelfs dat komt er uiteindelijk dus niet.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...