Heraanleg Bredabaan Fase 4

Geachte Schepen,

Op de laatste gemeentelijke (GBC) werd de heraanleg van de Bredabaan 'fase 4' uitvoerig besproken. Bij die gesprekken werd met klem door mezelf, alsook door de afgevaardigden van de lijn, gevraagd om de herinrichting van de bushalten. De lijn heeft bij mijn weten een uniform pakket over de specificaties waaraan bushalten tegenwoordig zouden moeten voldoen (zie foto). Zo opteert men eerder voor een aanrijd- kade in plaats van een aanrijd- haven. Dit om het comfort van het in en uitstappen te vergemakkelijken alsook voor de kortere tijdsduur wat betreft de van bediening van de bushalte. De halte moet eveneens rolstoelvriendelijk zijn. We hebben zo al een soortgelijke bushalte aan het gemeentehuis richting kerk.

De afgevaardigden van de lijn lieten zich echter ongunstig uit wat betreft financiële tussenkomst bij de financiering van de hele heraanleg van de Bredabaan. Echter tegelijk verwezen ze ook naar een 'pot' waarmee de halte- infrastructuur deels zou kunnen worden gefinancierd.

Voor onze partij is de heraanleg van de Bredabaan in zijn laatste fase de enige en uitgelezen kans om tegemoet te komen aan het comfort van de gebruikers van het openbaar vervoer waar bij een betere halte infrastructuur tevens een betere doorstroming waarborgt.

 • Wordt er rekening gehouden met de specificaties van het wagenpark van de lijn bij de heraanleg?

 • Wat met de visie rondom de milieuvriendelijke ExquiCity 24
  (hybride brandstofcel-elektrisch) (zie bijlage).

 • In het bestuursakkoord van deze coalitie lezen we dat de gemeente zich engageert om de inzet van milieuvriendelijke bussen te onderzoeken. Zou het dan niet wenselijk zijn om de nieuwe infrastructuur provisoir aan te leggen naar de specificaties van de milieuvriendelijke ExquiCity 24 of is dit te voorbarig?

 • Wat met de 'pot' die ter sprake is gekomen op de GBC. Wat betekent dit inhoudelijk en hoe wordt overigens de hele heraanleg gefinancierd.

Met vriendelijke groeten,

Luc Van der Schoepen

Vlaams Belang Brasschaat

Geachte Schepen,

Op de laatste gemeentelijke (GBC) werd de heraanleg van de Bredabaan 'fase 4' uitvoerig besproken. Bij die gesprekken werd met klem door mezelf, alsook door de afgevaardigden van de lijn, gevraagd om de herinrichting van de bushalten. De lijn heeft bij mijn weten een uniform pakket over de specificaties waaraan bushalten tegenwoordig zouden moeten voldoen (zie foto). Zo opteert men eerder voor een aanrijd- kade in plaats van een aanrijd- haven. Dit om het comfort van het in en uitstappen te vergemakkelijken alsook voor de kortere tijdsduur wat betreft de van bediening van de bushalte. De halte moet eveneens rolstoelvriendelijk zijn. We hebben zo al een soortgelijke bushalte aan het gemeentehuis richting kerk.

De afgevaardigden van de lijn lieten zich echter ongunstig uit wat betreft financiële tussenkomst bij de financiering van de hele heraanleg van de Bredabaan. Echter tegelijk verwezen ze ook naar een 'pot' waarmee de halte- infrastructuur deels zou kunnen worden gefinancierd.

Voor onze partij is de heraanleg van de Bredabaan in zijn laatste fase de enige en uitgelezen kans om tegemoet te komen aan het comfort van de gebruikers van het openbaar vervoer waar bij een betere halte infrastructuur tevens een betere doorstroming waarborgt.

 • Wordt er rekening gehouden met de specificaties van het wagenpark van de lijn bij de heraanleg?

 • Wat met de visie rondom de milieuvriendelijke ExquiCity 24
  (hybride brandstofcel-elektrisch) (zie bijlage).

 • In het bestuursakkoord van deze coalitie lezen we dat de gemeente zich engageert om de inzet van milieuvriendelijke bussen te onderzoeken. Zou het dan niet wenselijk zijn om de nieuwe infrastructuur provisoir aan te leggen naar de specificaties van de milieuvriendelijke ExquiCity 24 of is dit te voorbarig?

 • Wat met de 'pot' die ter sprake is gekomen op de GBC. Wat betekent dit inhoudelijk en hoe wordt overigens de hele heraanleg gefinancierd.

Met vriendelijke groeten,

Luc Van der Schoepen

Vlaams Belang Brasschaat

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...