Groen licht voor de Franse nonnen?

Op
de zitting van 26 februari 2013 kaartte Vlaams Belang raadslid Luc
Van der Schoepen de onveilige oversteekplaats aan op de Bredabaan in
Maria ter Heide ter hoogte van het dienstencentrum. (In de volksmond
‘De Franse nonnen’). Een oud zeer dat vorige legislatuur meer dan
eens aan bod kwam op de wijkvergadering aldaar en aangekaart werd
door raadslid Magda Soetens. De realisatie van 32 aanleunwoningen in
wording zal volgens het Vlaams Belang meer dan een impact hebben op
de huidige verkeerssituatie. Bevoegd N-VA schepen Luc Sevenhans vond
de vraag van uw raadslid meer dan terecht en zal het dus niet nalaten
om samen met de verkeerspolitie en de mobiliteitsambtenaar naar een
praktische oplossing te zoeken. Een eerste maatregel kan er in
bestaan om de verlichting een andere kleur en/of intensiteit te geven
en op korte termijn reflectoren te plaatsen tegen de boordstenen op
deze oversteekplaats. Het argument van Luc van der Schoepen,
zijnde de realisatie van de 32 aanleunwoningen en de nood aan
aangepaste verkeersinfrastructuur, wil de schepen aanwenden bij de
bespreking met de provinciale verkeerscommissie. Ons raadslid ging
nadien nog ten rade bij enkele oude Polygonezen die zich zeer goed
herinnerden dat er zelfs ooit een stoplicht heeft gestaan welk
gebruikt werd door de Franstalige schoolkinderen van het internaat
dat er zich toen bevond. Dit zegt veel want eigenlijk komt het er op
neer dat destijds de krachten en machten van de ‘zwarte nonnen’
zwaarder doorwogen op de politiek dan die van de lokale politieke
partijen van het heden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...