Gemeenteraad 25 januari 2007

Vlaams Belang Brasschaat zet nieuwe legislatuur enthousiast in.


 


Dat de Vlaams Belang-fractie de nieuwe legislatuur enthousiast inzet, is het minste wat gezegd kan worden. De fractie agendeert immers maar liefst vier toegevoegde punten op de e.k. gemeenteraad (25 januari 2007).


 


Dat twee punten hebben te maken met (on)veiligheid is uiteraard geen toeval. Het Vlaams Belang blijft de partij voor wie uw veiligheid prioriteit blijft. Kersvers gemeenteraadslid Koen Spitaels vestigt de aandacht op overlast door jongeren in het weekend in de omgeving van het Prins Kavelhof en Vesalius. Zijn eveneens nieuwe collega Francis Germain wil een voorstel doen dat slachtoffers van diefstallen of overvallen door de gemeente gratis in het bezit worden gesteld van een nieuwe identiteitskaart en een nieuw rijbewijs.


 


Een ander vermeldenswaardig toegevoegd punt is dat van Magda Soetens. Zij dient een voorstel in tot wijziging van het gemeentereglement met betrekking tot begravingen om niet twee maar meerdere urnen in ??n grafzerk toe te laten. Zo kunnen bijvoorbeeld (jonge) kinderen die overlijden bijgezet worden in het ouderlijk graf.


 


Fractievoorzitter Luc Sevenhans interpelleert tot slot nog eens in de burenzaak rond het Centrumproject, waarover het laatste woord nog niet gezegd is.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...