Gemeentebestuur Brasschaat onderzoekt milieuvriendelijk wagenpark

 Het Vlaams Belang loopt niet blindelings de klimaatdoemdenkers en de onheilsprofeten van de opwarming van de aarde achterna. Desalniettemin willen en moeten we uitgaan van het al -gemene voorzichtigheids- of voorzienigheidprincipe: er moet spaarzaam omgegaan worden met wat beschikbaar is, want men weet niet wat de toekomst kan brengen. 
           
In die zin ondersteunt onze partij de uitgangspunten van een vermindering van de CO2-uitstoot, een vermindering van het energieverbruik en een verhoging van het aandeel her -nieuwbare energie. Kyotoprotocollen en Kopenhagen-afspraken moeten gekoppeld worden aan realistische maar concrete wereldwijde en lokale inspanningen.  
       
En na de half mislukte klimaattop van Kopenhagen geldt meer dan ooit: ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’. En dus ook op lokaal vlak kunnen er inspanningen gedaan worden om ons milieu en onze natuur te vrijwaren van vervuiling.
   
De gemeente Brasschaat is zo’n lokale speler. De Brasschaatse milieudienst en duurzaamheidsambtenaar promoten – en investeren in energiebesparende maatregelen. Op die manier draagt ook de gemeente haar steentje bij tot een beter milieu, wat voor ons en de komende generaties goed nieuws is.  
          
Het Vlaams Belang deed daarom recent het voorstel om het gemeentelijk wagenpark onder de loep te nemen, eerst op een milieucommissie, daarna nogmaals op de gemeenteraad. Het Vlaams Belang wil dat er geïnvesteerd wordt in een milieuvriendelijk wagenpark, in casu aardgaswagens. Een deel van het wagenpark op diesel en benzine kan volgens ons op (korte) termijn vervangen worden door wagens op CNG (aardgas).  
       
Er is een groot investeringsbudget voorzien in 2010 (753.000 euro voor aankoop van rollend materieel), dus vroegen wij een prompt en nauwkeurig onderzoek. Wij wilden dat er verder gegaan werd dan wat vrijblijvende intenties en dat de gemeente zich niet meer tevreden zou stellen met het respecteren van (overigens gecontesteerde) Euronormen of dergelijke, en dat er dus een fatsoenlijke kosten-batenanalyse zou worden uitgevoerd.  
         
Het schepencollege moest erkennen dat er op dat vlak nog geen strategische visie was uitgetekend, maar deelde mee dat het onze voorstellen ernstig wilde laten onderzoeken. 
         
Het Vlaams Belang organiseerde ondertussen nog een informatieavond met enkele specialisten uit de academische – en bedrijfswereld.  
          
De gemeentediensten hebben zich op een objectieve manier van kun taak gekweten en onderzochten het CNG-dossier. Het schepencollege heeft onmiddellijk zijn principieel akkoord gegeven om deze technologie in de gemeente Brasschaat als momenteel ‘best beschikbare’ te ondersteunen met het oog op de ecologische verbetering van het wagenpark. Concreet – want bij de beschikbaarheid van aardgas voor wagens wringt zeker nog het schoentje- zal de inplanting van een aardgastankstation aan het bedrijventerrein Lt. Coppens onderzocht worden. Daartoe wordt op 18 maart 2010 een werkbezoek ter plaatse afgelegd.
   
Vermits het Vlaams Belang de aanzet tot het onderzoek heeft gegeven en het verder aan bod heeft gebracht in een open communicatie met het gemeentebestuur, willen wij reeds onze grote tevredenheid uitdrukken over de stand van zaken.
  
Als meest leefbare gemeente van de wereld kan Brasschaat ook op het vlak van milieuvriendelijke investeringen een voortrekker zijn en zo de meest duurzame gemeente worden én een inspiratie voor andere lokale besturen! 
            Dimitri Hoegaerts          Mieke De Bats                       Luc Van der Schoepen

          

fractievoorzitter 

gemeenteraad                afdelingsvoorzitter                  afdelingssecretaris

     

0476-32 97 17 

Tomas Verachtert
Ledenverantwoordelijke

Luc Van der Schoepen
Secretaris

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...