Er is een betere weg

02.09.2011 11.00u – Ondanks het feit dat dit land de diepste politieke crisis van zijn bestaan ondergaat, stellen we samen met u vast dat Franstalig België het been halsstarrig stijf houdt, door elke structurele hervorming te verhinderen. De formateursnota Di Rupo geldt wat dat betreft als ultiem bewijs. Deze nota, net zoals de nota’s De Wever en Vande Lanotte, lijkt immers in niets op de – intussen 12 jaar oude – Vlaamse resoluties, die voor de verkiezingen voor alle Vlaamse partijen als ondergrens golden. Geen overdracht van de personenbelasting, geen rationalisatie van de Brusselse structuur, geen overdracht van het arbeidsmarkt- en gezondheidsbeleid, geen splitsing van justitie, geen eigen migratiebeleid, kortom geen Copernicaanse omwenteling.

Als antwoord op deze politieke patstelling stelt het Vlaams Belang vandaag zijn gloednieuwe campagne voor onder het motto ‘Er is een betere weg’. Met deze niet mis te verstane boodschap bieden we een krachtig en inhoudelijk alternatief aan de Vlaamse onderhandelaars: stop met onderhandelen en ga over tot handelen. Gooi de anti-Vlaamse nota’s Di Rupo, Vande Lanotte en De Wever overboord en stap over op het 0²-scenario van de Ordelijke Opdeling. 

PRAKTISCH

De campagne zal vanaf 4 september tot begin oktober manifest aanwezig zijn in het Vlaamse straatbeeld, en dit op meer dan vijfhonderd 20m² en een veertigtal 8m² borden. In de week van 12 september zal in alle Vlaamse brievenbussen (2,5 miljoen) een campagnepamflet worden verdeeld, ondersteund door paginagrote advertenties in diverse kranten en tijdschriften. Ook worden 10.000 pocketboekjes van ‘De Ordelijke Opdeling’ op aanvraag verspreid. Deze gesynthetiseerde versie van het gelijknamige boek van Gerolf Annemans en Steven Utsi biedt in 10 vragen en antwoorden’ een blauwdruk voor de Belgische boedelscheiding. Heilige huisjes als Brussel of de staatsschuld worden niet gespaard.

In plaats van vruchteloos te wachten op een zogenaamde verdamping moet Vlaanderen zijn toekomst zelf in eigen handen nemen en resoluut kiezen voor onafhankelijkheid. Met de nodige politieke moed en visie kan dit rimpelloos in de praktijk worden gebracht. Het plan ligt er. Wij zijn alvast klaar voor de uitvoering. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...