Eigenaardige onteigeningen bis,

Op
de gemeenteraad van 26 augustus 2013 polste onze fractie bij N-VA
Schepen Sevenhans naar de stand van zaken inzake de onteigeningen
voor het fietspad Withof- Gooreind. De bewoners wachten nog steeds op
een schrijven of enige duidelijke informatie omtrent de onteigeningen
langsheen de Bredabaan waar het fietspad zou worden aangelegd.
Nochtans verscheen op 22 juni een reclame-editie van Het Laatste
Nieuws Brasschaat, met op de voorpagina een foto van onze nieuwe
burgemeester, waarin verwezen werd naar het reeds lang op stapel
staande fietspad dat zou aangelegd worden en de onteigeningen die al
lopende zouden zijn. Dit deed menig betrokken bewoner de wenkbrauwen
fronsen want zij wisten toen nog steeds van niets. Het antwoord op de
vraag van raadslid Van der Schoepen was bevredigend daar de bevoegde
schepen meedeelde dat de voorstellen tot ramingskosten , met
betrekking tot de onteigeningen, in de loop van de maanden
september/oktober zouden verstuurd worden naar de betrokken bewoners. 


Annelore Mertens

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...