Een zaal voor de uitvoeringen van het Muziektheater Brasschaat.

Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad Zitting van 28/08/2008 Aanwezig: Fons Van Aperen – voorzitter
Dirk de Kort – burgemeester
Myriam Van Honste, Jo Casaer, Robert Van Deuren, Jozef Konings, Kris Geysen, Jan Jambon, Sophie De Roeck – schepenen
Frans Van Bergen, Luc Sevenhans, Herman Lauwers, Hugo Vanderbecken, Wim Van der Steen, Magda Soetens-Van de Vijver, Dimitri Hoegaerts, Camilla Decleer, Walter Van Gastel, André Van Mechelen, Robin van der Linden, Walter Maes, Kristel Geubels, Marie-Anne Naudts-Coppens, Hilde Leemans, Francis Germain, Koen Spitaels, Steven Broos, Hilde Peeters, Hugo Dirks – raadsleden
Willy Hofkens – secretaris
 Afwezig en verontschuldigd:Bart Brughmans – schepen
Peter Hubrechts, Geert Smets, Barbara Ophoff – raadsleden
 

030a. Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van Magda Soetens-Van de Vijver namens de Vlaams Belang-fractie nopens een zaal voor de uitvoeringen van het Muziektheater Brasschaat.

 DE GEMEENTERAAD  Hoort M. Soetens die aanvoert dat het Muziektheater Brasschaat volgend jaar 25 jaar bestaat; dat zij uitvoeringen geven in Merksem, Boom, Antwerpen, Geel, Wilrijk, Mortsel, Kapellen en Wuustwezel; dat hun thuishaven echter ontbreekt; dat zij in het auditorium grote problemen hebben met de veiligheidsvoorschriften waardoor het formeel verboden wordt om het orkest nog voor het podium te plaatsen; dat zij zich afvraagt of er een mogelijkheid bestaat om de eerste twee rijen stoelen te verwijderen; dat de zaal toch zelden helemaal vol zit; dat er op die manier geen probleem meer is met de veiligheid; dat er met een beetje goede wil toch een oplossing moet kunnen gevonden worden; dat momenteel de twee laatste repetities en de première doorgaan in Wuustwezel; dat dit ook een meerkost met zich brengt, dat zij hoopt dat er vlug een oplossing gevonden wordt om het Muziektheater weer uitvoeringen in Brasschaat te kunnen laten geven;Hoort het antwoord van de voorzitter dat sommige vragen van raadsleden wel heel erg snel beantwoord worden en die daarvoor verwijst naar het aan de leden bezorgde verslag van een vergadering die gewijd was aan deze problematiek en die reeds op 14 april 2008 plaatsvond en waaruit blijkt dat het auditorium geen geschikte zaal is voor voorstellingen van het Muziektheater en de voorgestelde oplossing om de eerste twee rijen stoelen te verwijderen om diverse redenen negatief werd geadviseerd door de cultuurdienst;Hoort de opmerking van M. Soetens dat ze betreurt dat er in Brasschaat geen geschikte zaal is voor het Muziektheater en beëindigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid.Gedaan in zitting datum als boven. 

de secretaris, de voorzitter,
(w.g.) Willy Hofkens (w.g.) Fons Van Aperen

 VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: 

de secretaris, de voorzitter,     
Willy Hofkens. Fons Van Aperen.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...