Dringend toegevoegd punt gemeenteraad: asielopvang in Brasschaat

Geachte burgemeester, schepenen en raadsleden,

Nu er dan toch beslist is boven de hoofden van de Brasschaatenaar om in te gaan op het dictaat van de hogere echelons en de media bol staan van tegenstrijdige berichten willen wij bij deze het bestuur een aantal vragen stellen en voorstellen formuleren.

Wij zijn ons ervan bewust dat er onder de massale toestroom weliswaar gerechtvaardigde vluchtelingen tussen zitten, maar om onbegrijpelijke redenen slaagt men er niet in om een onderscheid te maken tussen de echte noodlijdenden en de benefietsurfers en mogelijk ook terroristen en criminelen die handig gebruik maken van de asielzoekersstroom.

Berichtgeving in de media over wantoestanden in en rondom asielcentra in ons land zoals in Westakkers en Florennes baren ons grote zorgen. Brasschaat mag dan wel 'zijn verantwoordelijkheid opnemen', maar het gemeentebestuur is verplicht aan de eigen bevolking om elke vorm van risico of elke vorm van overlast te beperken tot het minimum.

Een lokale overheid zou het laatste woord moeten krijgen over wie er waar op het grondgebied wordt opgevangen, eerder dan 'we zullen wel zien en we zullen er het beste van maken'-houding aan te nemen.

Dat het gemeentebestuur 'zijn verantwoordelijkheid neemt', betekent voor onze partij dat het gemeentebestuur in de eerste plaats dient te waken over de leefbaarheid in de gemeente en over de veiligheid van de burgers.

 • Worden er extra federale politieagenten naar Brasschaat gestuurd ter ondersteuning van het lokale politiekorps zodat de politie haar eigen dagelijkse werking kan voortzetten en de continuïteit van de dienstverlening kan waarborgen?

We lezen in de krant dat er zowel alleenstaande mannen, vrouwen en gezinnen zullen opgevangen worden. We lezen dat kinderen zullen verspreid worden onder de scholen.

 • Is ondertussen bekend hoeveel en welke mensen naar Brasschaat komen? Zijn het gezinnen en is het aantal kinderen dan al geweten?

 • Beschikken de scholen in Brasschaat over genoeg capaciteit wat betreft plaatsing, onderwijzend personeel en infrastructuur? Zaten we onlangs al in sommige scholen niet aan de maximumcapaciteit wat betreft het leerlingenaantal?

 • Zijn deze mensen gescreend door de overheid, door medische diensten en politionele diensten of worden ze enkel geregistreerd om dan verder doorgestuurd te worden naar andere opvangplaatsen?

We lezen dat de gebouwen van de munitiedepots, zeer afgelegen en al dan niet geheel of gedeeltelijk gelegen op Kapels grondgebied, ongeschikt zijn voor opvang en dat er containers en sanitaire voorzieningen zullen worden geplaatst.

 • Welke bijkomende logistieke inspanningen worden verwacht van de gemeentediensten?

 • Welke administratieve inspanningen worden verwacht van de gemeentediensten of is het Kapelse gemeentebestuur administratief verantwoordelijk voor de registratie e.d?

 • Gezien het een open opvangcentrum betreft, gaan en staan de asielzoekers waar ze willen. Hoe wordt deze begankenis begeleid?

Vanwege de ongeschiktheid van de locatie moet het volgens ons mogelijk zijn om alsnog een massale opvang ter plekke te weigeren. Daarom stellen wij slechts een tijdelijke en beperkte opvang voor in Brasschaat van enkel de allerzwaksten onder de vluchtelingen namelijk vrouwen en kinderen. Deze opvang kan beter geschieden door het tijdelijk en beperkt optrekken van het Lokaal Opvang Initiatief (OCMW) dan zomaar ergens pardoes mensen onverantwoord te gaan inbunkeren op een locatie die hoe dan ook ongeschikt is en blijft.

Wij vragen dan ook het gemeentebestuur om dit voorstel in overweging te nemen en over te maken aan staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken en Fedasil.

Met vriendelijke groeten,

Luc Van der Schoepen

Gemeenteraadslid

Vlaams belang Brasschaat

 

Geachte burgemeester, schepenen en raadsleden,

Nu er dan toch beslist is boven de hoofden van de Brasschaatenaar om in te gaan op het dictaat van de hogere echelons en de media bol staan van tegenstrijdige berichten willen wij bij deze het bestuur een aantal vragen stellen en voorstellen formuleren.

Wij zijn ons ervan bewust dat er onder de massale toestroom weliswaar gerechtvaardigde vluchtelingen tussen zitten, maar om onbegrijpelijke redenen slaagt men er niet in om een onderscheid te maken tussen de echte noodlijdenden en de benefietsurfers en mogelijk ook terroristen en criminelen die handig gebruik maken van de asielzoekersstroom.

Berichtgeving in de media over wantoestanden in en rondom asielcentra in ons land zoals in Westakkers en Florennes baren ons grote zorgen. Brasschaat mag dan wel 'zijn verantwoordelijkheid opnemen', maar het gemeentebestuur is verplicht aan de eigen bevolking om elke vorm van risico of elke vorm van overlast te beperken tot het minimum.

Een lokale overheid zou het laatste woord moeten krijgen over wie er waar op het grondgebied wordt opgevangen, eerder dan 'we zullen wel zien en we zullen er het beste van maken'-houding aan te nemen.

Dat het gemeentebestuur 'zijn verantwoordelijkheid neemt', betekent voor onze partij dat het gemeentebestuur in de eerste plaats dient te waken over de leefbaarheid in de gemeente en over de veiligheid van de burgers.

 • Worden er extra federale politieagenten naar Brasschaat gestuurd ter ondersteuning van het lokale politiekorps zodat de politie haar eigen dagelijkse werking kan voortzetten en de continuïteit van de dienstverlening kan waarborgen?

We lezen in de krant dat er zowel alleenstaande mannen, vrouwen en gezinnen zullen opgevangen worden. We lezen dat kinderen zullen verspreid worden onder de scholen.

 • Is ondertussen bekend hoeveel en welke mensen naar Brasschaat komen? Zijn het gezinnen en is het aantal kinderen dan al geweten?

 • Beschikken de scholen in Brasschaat over genoeg capaciteit wat betreft plaatsing, onderwijzend personeel en infrastructuur? Zaten we onlangs al in sommige scholen niet aan de maximumcapaciteit wat betreft het leerlingenaantal?

 • Zijn deze mensen gescreend door de overheid, door medische diensten en politionele diensten of worden ze enkel geregistreerd om dan verder doorgestuurd te worden naar andere opvangplaatsen?

We lezen dat de gebouwen van de munitiedepots, zeer afgelegen en al dan niet geheel of gedeeltelijk gelegen op Kapels grondgebied, ongeschikt zijn voor opvang en dat er containers en sanitaire voorzieningen zullen worden geplaatst.

 • Welke bijkomende logistieke inspanningen worden verwacht van de gemeentediensten?

 • Welke administratieve inspanningen worden verwacht van de gemeentediensten of is het Kapelse gemeentebestuur administratief verantwoordelijk voor de registratie e.d?

 • Gezien het een open opvangcentrum betreft, gaan en staan de asielzoekers waar ze willen. Hoe wordt deze begankenis begeleid?

Vanwege de ongeschiktheid van de locatie moet het volgens ons mogelijk zijn om alsnog een massale opvang ter plekke te weigeren. Daarom stellen wij slechts een tijdelijke en beperkte opvang voor in Brasschaat van enkel de allerzwaksten onder de vluchtelingen namelijk vrouwen en kinderen. Deze opvang kan beter geschieden door het tijdelijk en beperkt optrekken van het Lokaal Opvang Initiatief (OCMW) dan zomaar ergens pardoes mensen onverantwoord te gaan inbunkeren op een locatie die hoe dan ook ongeschikt is en blijft.

Wij vragen dan ook het gemeentebestuur om dit voorstel in overweging te nemen en over te maken aan staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken en Fedasil.

Met vriendelijke groeten,

Luc Van der Schoepen

Gemeenteraadslid

Vlaams belang Brasschaat

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...