Dimitri Hoegaerts lijsttrekker Vlaams Belang

Op zondag 19 februari
ontving het Vlaams Belang leden en sympathisanten in De Groene Jager
om te klinken op het nieuwe jaar. Tegelijk werd onze nieuwe
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. De
opkomst was bijzonder goed en dat betekent een hart onder de riem van
de afdeling.

Afdelingsvoorzitter Mieke
de Bats blikte eerst terug op het afgelopen werkjaar.

Zoals elk jaar zijn we
weer een paar keer op pad geweest om zwerfvuil in één van onze
Brasschaatse wijken te verzamelen. Het is elke keer weer
teleurstellend te moeten vaststellen hoeveel rommel we verzamelen op
zo’n dag. Anderzijds krijgen we tijdens de opruimacties veel
sympathieke reacties.

In mei trokken we de
straat en de markt op, gewapend met pamfletten en een spandoek, om te
protesteren tegen de uitbreiding van asielopvang in onze gemeente.

Onze zomerse braai was
weer een voltreffer en een gelegenheid om kennis te maken met nieuwe
leden en bij te praten met oude kameraden.

In september trokken onze
Vlaams Belang Jongeren naar de schoolpoort in het kader van de actie
‘Recht op veilig onderwijs’.

In de kerstperiode
tenslotte konden we bij Kabas weer tientallen voedselpakketten
afgeven voor de Brasschaatse kansarmen en dit dankzij de financiële
steun van onze leden.

Onze werkzaamheden op
politiek vlak situeerden zich het voorbije jaar rond de inbrakenplaag
en camerabewaking, de heraanleg van de Bredabaan, overlast rond de
E10-plas, de opening van het CNG-tankstation in Maria-ter-Heide, de
sociale woningbouw in de wijk Leeg-Rietbeemden, om de belangrijkste
dossiers, die vaak de kern van ons programma raken, maar op te
noemen.

Kortom, het Vlaams Belang
heeft het voorbije jaar niet stilgezeten en heeft dat de voorbije
vijf en half jaar overigens ook niet gedaan, zo besloot Mieke de
Bats.

Daarna was het tijd om
onze lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen voor te stellen.

Het afdelingsbestuur
heeft unaniem beslist dat de Vlaams Belang-lijst in Brasschaat zal
aangevoerd worden door Dimitri Hoegaerts.

Dimitri werd in 1989 als
zeventienjarige reeds lid van het Vlaams Blok, geïnspireerd door
figuren als Karel Dillen en Gerolf Annemans. Hij werd meteen lokaal
en regionaal actief bij de Vlaams Blok Jongeren. Met enkele
Brasschaatse generatiegenoten organiseerde hij begin jaren ‘90
anti-communistische en ‘belgië barst’-avonden. Hij werd
afdelingssecretaris en in 1994 nam hij als jongste kandidaat deel aan
zijn eerste gemeenteraadsverkiezingen.

Sindsdien zetelt hij ook
in de gemeenteraad en hield zich de voorbije legislaturen vooral
bezig met thema’s als veiligheid en politie, lokale economie,
begroting, jeugd, sport, cultuur, erfgoed en toerisme. Tot 2008 was
hij afdelingsvoorzitter en vandaag is hij voorzitter van onze
zeskoppige gemeenteraadsfractie.

Ook
beroepshalve is Dimitri sinds 1999 de politiek ‘ingerold’.
Voordien was hij actief in de verzekeringswereld. Hij is politiek
secretaris van de fractievoorzitter in de Kamer, oud-Brasschaatenaar
Gerolf Annemans.

Tot slot is Dimitri
Hoegaerts sinds vorig jaar ook regiovoorzitter van het Vlaams Belang
in de Voorkempen, 15 afdelingen sterk.

“Dimitri Hoegaerts
belichaamt de constructieve maar tegelijk kritische – , de
inhoudelijke maar tegelijk spitsvondige – en de jeugdige maar
tegelijk ervaren manier waarop het Vlaams Belang in Brasschaat aan
politiek doet,” aldus Mieke de Bats.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...