de mogelijkheid een concert te laten doorgaan in het dienstencentrum Maria-ter-Heidehove.

Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad Zitting van 29/05/2008 Aanwezig: Fons Van Aperen – voorzitter
Dirk de Kort – burgemeester
Myriam Van Honste, Jo Casaer, Robert Van Deuren, Jozef Konings, Kris Geysen, Jan Jambon, Sophie De Roeck, Bart Brughmans – schepenen
Frans Van Bergen, Luc Sevenhans, Herman Lauwers, Hugo Vanderbecken, Wim Van der Steen, Magda, echtg. Soetens Van de Vijver, Dimitri Hoegaerts, Camilla Decleer, Peter Hubrechts, Walter Van Gastel, André Van Mechelen, Robin van der Linden, André De Wachter, Kristel Geubels, Marie-Anne, echtg. Coppens Naudts, Geert Smets, Hilde Leemans, Francis Germain, Koen Spitaels, Steven Broos, Hilde Peeters, Barbara Ophoff, Hugo Dirks – raadsleden
Willy Hofkens – secretaris
 Afwezigen: geen. 

026. Punt toegevoegd aan de agenda op verzoek van M. Soetens-Van de Vijver namens de Vlaams Belang-fractie nopens de mogelijkheid een concert te laten doorgaan in het dienstencentrum Maria-ter-Heidehove.

 DE GEMEENTERAAD  Hoort M. Soetens die vraagt of het mogelijk is om het concert van 31 juli te laten doorgaan in de kiosk, gelegen in het dienstencentrum Maria-ter-Heidehove , of daar reeds optredens zijn geweest of hoe vaak de kiosk reeds dienst heeft gedaan en of hij mee is opgenomen in het programma van het cultureel centrum;Hoort het antwoord van B. Brughmans, schepen, dat hij onlangs nog contact heeft gehad met J. Augustijns, dienstencentra coördinator; dat de drainage niet in orde is en dat ook nog de elektriciteit in orde moet gebracht worden; dat de drainage is opgenomen in de planning van de groendienst; dat aan Eandis wordt gevraagd om elektriciteit te voorzien vanuit aanwezige cabine; dat er een viertal activiteiten zijn gepland door het dienstencentrum zoals o.m. tai-chi en een optreden van de harmonie, dat daarvoor geen elektriciteit nodig is;Hoort eveneens het antwoord van J. Casaer, schepen, dat dit een goede suggestie is maar dat de kiosk thans nog niet rijp is voor intensief gebruik; dat de technologie voor spots nog niet aanwezig is; dat een samenwerking zal voorzien worden in de volgende programmering; dat samenwerking dienstencentrum en cultuurcentrum  thans niet meer in de planning kan worden voorzien;Beëindigt hiermede de behandeling van deze aangelegenheid. Gedaan in zitting datum als boven. 

de secretaris, de voorzitter,
(w.g.) Willy Hofkens (w.g.) Fons Van Aperen

 VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: 

de secretaris, de voorzitter,     
Willy Hofkens. Fons Van Aperen.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...