CNG in opmars


Het
is nog niet zo erg lang geleden dat onze gemeente mee aanpikte op ons
voorstel wat betreft de implementatie van milieuvriendelijke
voertuigen in het gemeentelijk wagenpark. De realisatie van een
aardgas vulstation aan de KMO zone LT Coppens, samen met 2
bedrijfswagens voor de gemeente, was hiervan een logisch gevolg.
Vandaag is het meer dan duidelijk dat Brasschaat als meest leefbare
gemeente het bij het rechte eind had in haar beslissing om CNG een
kans te geven. Want sindsdien zijn er enkele steden en gemeenten
gewonnen voor het idee en dat is op zich zeer heugelijk nieuws. In
het bestuursakkoord 2013 – 2018 staat onder ,
punt
4. Mobiliteit 4.2 Concreet het volgende geschreven, “Daar waar
het kan en waar het nodig of gewenst is, moet ingespeeld worden op
nieuwe projecten en technologieën” (bv. veilige
fietsenstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen, CNG
tankstation uitbreiden naar particulieren).
Hoewel
de uitbreiding van het CNG vulstation naar particulieren wel opgenomen is
in het bestuursakkoord van deze legislatuur blijven we hier toch wat
op onze honger zitten.

Brasschaat
moet echter niet de commercialisatie van het CNG concept niet op zich
nemen maar mag/moet wel alles doen wat in haar mogelijkheden ligt. Zo
kan bijvoorbeeld het systematisch vervangen van het gemeentelijk
wagenpark door milieuvriendelijke voertuigen sneller gebeuren.

Ook volgende stappen liggen in de lijn van de mogelijkheden voor onze
gemeente.

 1. Wegaanduiding
  aan de ovonde in Maria ter Heide naar het vulstation.

 2. Sensibiliseringscampagne
  in parkbode en blijvend zichtbaar op de webstek van Brasschaat.

 3. Infoavond
  voor particulieren, en KMO/bedrijven, op zijn minst de bedrijven
  rondom het vulstation, ondersteund door de concessiehouder van het
  station en academisch onderbouwd door een specialist terzake zoals
  bijvoorbeeld Prof.Mark Pecqueur. (eveneens de lokale verdelers van
  automerken uit onze en rondom en in onze gemeente).

 4. Subsidie
  onder vorm van een eenmalige ecobonus/cheque van een bepaalde waarde
  of naar het voorbeeld van de stad Gent.


Luc Van der Schoepen
Gemeenteraadslid


Het
is nog niet zo erg lang geleden dat onze gemeente mee aanpikte op ons
voorstel wat betreft de implementatie van milieuvriendelijke
voertuigen in het gemeentelijk wagenpark. De realisatie van een
aardgas vulstation aan de KMO zone LT Coppens, samen met 2
bedrijfswagens voor de gemeente, was hiervan een logisch gevolg.
Vandaag is het meer dan duidelijk dat Brasschaat als meest leefbare
gemeente het bij het rechte eind had in haar beslissing om CNG een
kans te geven. Want sindsdien zijn er enkele steden en gemeenten
gewonnen voor het idee en dat is op zich zeer heugelijk nieuws. In
het bestuursakkoord 2013 – 2018 staat onder ,
punt
4. Mobiliteit 4.2 Concreet het volgende geschreven, “Daar waar
het kan en waar het nodig of gewenst is, moet ingespeeld worden op
nieuwe projecten en technologieën” (bv. veilige
fietsenstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen, CNG
tankstation uitbreiden naar particulieren).
Hoewel
de uitbreiding van het CNG vulstation naar particulieren wel opgenomen is
in het bestuursakkoord van deze legislatuur blijven we hier toch wat
op onze honger zitten.

Brasschaat
moet echter niet de commercialisatie van het CNG concept niet op zich
nemen maar mag/moet wel alles doen wat in haar mogelijkheden ligt. Zo
kan bijvoorbeeld het systematisch vervangen van het gemeentelijk
wagenpark door milieuvriendelijke voertuigen sneller gebeuren.

Ook volgende stappen liggen in de lijn van de mogelijkheden voor onze
gemeente.

 1. Wegaanduiding
  aan de ovonde in Maria ter Heide naar het vulstation.

 2. Sensibiliseringscampagne
  in parkbode en blijvend zichtbaar op de webstek van Brasschaat.

 3. Infoavond
  voor particulieren, en KMO/bedrijven, op zijn minst de bedrijven
  rondom het vulstation, ondersteund door de concessiehouder van het
  station en academisch onderbouwd door een specialist terzake zoals
  bijvoorbeeld Prof.Mark Pecqueur. (eveneens de lokale verdelers van
  automerken uit onze en rondom en in onze gemeente).

 4. Subsidie
  onder vorm van een eenmalige ecobonus/cheque van een bepaalde waarde
  of naar het voorbeeld van de stad Gent.


Luc Van der Schoepen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...