CNG in opmars

Het is nog niet zo erg lang geleden dat onze gemeente mee aanpikte op ons voorstel wat betreft de implementatie van milieuvriendelijke voertuigen in het gemeentelijk wagenpark. De realisatie van een aardgas vulstation aan de KMO zone LT Coppens, samen met 2 bedrijfswagens voor de gemeente, was hiervan een logisch gevolg. Vandaag is het meer dan duidelijk dat Brasschaat als meest leefbare gemeente het bij het rechte eind had in haar beslissing om CNG een kans te geven. Want sindsdien zijn er enkele steden en gemeenten gewonnen voor het idee en dat is op zich zeer heugelijk nieuws. In het bestuursakkoord 2013 – 2018 staat onder ,punt 4. Mobiliteit 4.2 Concreet het volgende geschreven, “Daar waar het kan en waar het nodig of gewenst is, moet ingespeeld worden op nieuwe projecten en technologieën” (bv. veilige fietsenstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen, CNG tankstation uitbreiden naar particulieren). Hoewel de uitbreiding van het CNG vulstation naar particulieren wel opgenomen is in het bestuursakkoord van deze legislatuur blijven we hier toch wat op onze honger zitten.

Brasschaat moet echter niet de commercialisatie van het CNG concept op zich nemen maar mag/moet wel alles doen wat in haar mogelijkheden ligt. Zo kan bijvoorbeeld het systematisch vervangen van het gemeentelijk wagenpark door milieuvriendelijke voertuigen sneller gebeuren.

Ook volgende stappen liggen in de lijn van de mogelijkheden voor onze gemeente.

  1. Wegaanduiding aan de ovonde in Maria ter Heide naar het vulstation.
  2. Sensibiliseringscampagne in parkbode en blijvend zichtbaar op de webstek van Brasschaat.
  3. Infoavond voor particulieren, en KMO/bedrijven, op zijn minst de bedrijven rondom het vulstation, ondersteund door de concessiehouder van het station en academisch onderbouwd door een specialist terzake zoals bijvoorbeeld Prof.Mark Pecqueur. (eveneens de lokale verdelers van automerken uit onze en rondom en in onze gemeente).
  4. Subsidie onder vorm van een eenmalige ecobonus/cheque van een bepaalde waarde of naar het voorbeeld van de stad Gent.Luc Van der Schoepen
Gemeenteraadslid 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...