Focus

Niet de eerste keer…

Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad Zitting van 27/06/2002 Aanwezig: L. Bertels, burgemeester-voorzitter; C. Decleer, W. Van der Steen,...

Niet de eerste keer…

Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs. Vaststellen benaming overgenomen vzw Vrije Tekenacademie Sint-Michiel met ingang van 01.09.2002. Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van de...