Focus

Overname van de kazerne Kwartier Oost

Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad Zitting van 29/01/2004 Aanwezig: D. de Kort, burgemeester-voorzitter; C. Decleer, W. Van der...

Brussel-Halle-Vilvoorde

Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad Zitting van 29/01/2004 Aanwezig: D. de Kort, burgemeester-voorzitter; C. Decleer, W. Van der...

Brussel-Halle-Vilvoorde

Resolutie ter ondersteuning van het actieplan van de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Provincie ANTWERPEN Gemeente BRASSCHAAT UITTREKSEL uit de...