Budget/begroting bespreking Gemeente Brasschaat

Op 22 december 2011 besprak de
gemeenteraad van Brasschaat het budget (wat men vroeger de begroting noemde)
voor 2012. Vlaams Belang-fractievoorzitter Dimitri Hoegaerts nam de
personeelssituatie en de dienstverlening onder de loep, stelde vast dat er fel
op investeringen bespaard wordt en stond stil bij een aantal verhogingen van
retributies en (indirecte) belastingen. Op basis van al deze vaststellingen kon
het Vlaams Belang het budget niet goedkeuren.

U vindt de volledige tussenkomst
van Dimitri Hoegaerts in bijlage 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...