Brasschaat gaat strenger optreden tegen overlast aan E10-plasBrasschaat
plukt nu in stijgende lijn mee de vruchten van het falende
asielbeleid. Gelukzoekers kunnen hun geluk in België niet op en
willen dit naar eigen gewoonte en
‘cultuur’ dus vieren met zoveel
mogelijk lotgenoten. Onze gemeente wil natuurlijk al dit geluk niet
in de weg staan en heeft hiervoor een ‘Passief recreatie domein’ ter
beschikking. Wij kennen dit domein als ‘den E 10 plas’ of de ‘surf
plas’. Als het zonnetje schijnt verzamelen tientallen gelukkigen
aldaar en telkens brouwen ze een goed feestje. Om hun menu uit te
breiden hoeven ze enkel maar te nemen wat de natuur hen biedt. Een
naaste bewoner nam daags nadien verschillende foto’s en hierin
herkennen we een netjes afgekookte ganzenpoot. Moeten we hieruit
concluderen dat de bezoekers zich vergoelijken aan onze prachtige
fauna en flora? Verbale agressie jegens de buurtbewoners met politie
tussenkomst zijn ook niet uit den boze. Gemeente personeel rukt
minstens om de 3 dagen uit om alle sluikafval rondom de plas op te
ruimen. Zij verzamelen er zakken slachtafval, massa’s glazen flessen
met Oost Europese opschriften, tafeltjes, stoelen, plat gereden
bierflesjes, afvalzakken uit de stad Antwerpen en noem maar op.
Vlaams Belang gemeenteraadslid Geert Smets hield op 26 Mei op de
gemeenteraad een tussenkomst over deze problematiek. Geert vreest dat
de locatie van de E 10 plas en de lakse houding van onze gemeente
snel zullen gekend worden door de vele gelukzoekers. Het taalgebruik
dat ons gemeenteraadslid gebruikte in zijn toegevoegd punt werd niet
erg gesmaakt door een andere oppositiepartij. Zo struikelen zij
bijvoorbeeld over de verwijzing naar de problematiek in Hofstade en
onze zoektocht naar de culturele verrijking hierin. Van een zulk
‘beschaafd’ man als Vlaams Belanger Geert Smets hadden ze wel wat
anders verwacht. Ook de burgemeester merkte op dat we de ‘oude Vlaams
Belang toer’ weer opgingen. Waarbij hij schoorvoetend toegaf dat er
ook wel eens een schaap werd geslacht en verorberd. Voor beiden heeft
het Vlaams Belang Brasschaat een boodschap. Voor de eerste; een
beschaafd man als Geert Smets die de onbeschoftheden van een
onbeschaafd volk op onze Brasschaatse bodem aankaart heeft geen
lessen te trekken van een partij die er een politieke visie op
nahoudt welke verantwoordelijk is voor de degradatie van onze
beschaving. Inderdaad dit zijn geen Hofstadese toestanden, dit is
erger. Voor de tweede; laat onze constructieve opstelling in tal van
dossiers vooral geen teken van zwakte zijn. Het Vlaams Belang is en
blijft de partij bij uitstek die het opneemt voor het volk, de
zwakkeren en de leefbaarheid van onze maatschappij. Voor de overlast
zoals hierboven beschreven eisen wij een NUL tolerantie!

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...