Belofte maakt schuld

Belofte maakt schuld

 

De gemeenteraadsverkiezingen liggen achter de rug en de uitslag is duidelijk. Langs deze weg willen wij alvast nog eens onze kiezers bedanken die er voor zorgden dat het Vlaamse Belang de derde grootste partij van Brasschaat blijft.

 

In Brasschaat won de N-VA overduidelijk de gemeenteraadsverkiezingen. Jan Jambon, gewezen voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en tevens voormalig nationaal bestuurslid van de Vlaamse Volksbeweging (onafhankelijke en pluralistische beweging die streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen) mag de burgemeesterssjerp om zijn middel dragen. Voormalig Vlaams Belang-fractievoorzitter Luc Sevenhans ziet zijn droom/ambitie als schepen in vervulling gaan en kan een familietraditie in ere houden.

 

Vlaams Belang Brasschaat vindt het dan ook geen ramp om als oppositiepartij, al is dat met een gereduceerde fractie, te waken over het naleven van de beloften die de winnende partij neerschreef in haar Brasschaats speerpuntenprogramma. De uitslag van 14 oktober is wat ze is en wij gaan er niet balorig om doen. Immers: nieuwe bezems vegen goed, maar het Vlaams Belang veegt dan op haar beurt weer in alle hoekjes. U zal in de komende 6 jaar dan ook getuige blijven van de onverminderde inzet van de Vlaams Belang verkozenen in de gemeenteraad en in de OCMW-raad, in de geest van ons lokaal programma voor een veilig en leefbaar Brasschaat. Want als wij één politieke conclusie mogen trekken na deze verkiezingscampagne is dat de meeste partijen zich in de voorbije legislatuur hebben geïnspireerd op onze voorstellen om de verstedelijking van onze groene parkgemeente tegen te gaan. Het bewijst dat het Vlaams Belang goed werk heeft geleverd en nodig blijft!

 

Er is heel wat werk aan de winkel voor de nieuwe coalitie om de veiligheid binnen onze gemeente te waarborgen, de lokale handel aan te zwengelen en de verstedelijking verder een halt toe te roepen. Wij willen op dat vlak blijven inspireren en constructieve voorstellen doen. Als het gemeentebestuur daar werk van maakt, dan zullen wij graag onze steun betuigen. Maar wanneer andersom de nieuwe bestuursploeg het roer zou wenden naar meer stad, meer belastingen, minder groen,… dan zullen wij klaar staan om felle oppositie te voeren. Belofte maakt immers schuld!

 

Dimitri Hoegaerts

fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...