Bejaarden niet oversteken

Op
de gemeenteraad van 26 augustus kaartte Luc Van der Schoepen nogmaals
de onveiligheid aan van de oversteekplaats op de Bredabaan in Maria
ter Heide ter hoogte van het dienstencentrum. Het raadslid deed dit
al eerder op de zitting van 26 februari 2013. Aan schepen Sevenhans
vroeg hij welke inspanningen reeds werden geleverd of welke
initiatieven nog zullen worden genomen om de de oversteekplaats
veiliger te maken. De reden tot bezorgdheid van Luc Van der Schoepen
is er ondermeer omdat in de maand Juli een 78 jarige vrouw ten val
kwam toen ze er wou oversteken en opmerkte dat een automobilist haar
niet zag oversteken. De vrouw kwam er gelukkig vanaf met enkele
blauwe plekken. Het persoonlijk voorstel van Uw raadslid om
ribbelstroken aan te brengen

in aanloop naar de oversteekplaats welke de automobilist er attent op
moet maken dat hij/zij een oversteekplaats nadert werd weerhouden
door de schepen die antwoordde

dat hij de verkeersborden die indiceren dat men een oversteekplaats
nadert heeft laten verplaatsen zodat ze zichtbaarder zijn voor de
automobilist. Dit is ook de enigste inspanning die het Vlaams gewest
toelaat volgens de schepen daar er te weinig overstekers zijn en het
dus niet de moeite loont om het er veiliger te maken. Schepen
Sevenhans vroeg zich overigens af waarom uw raadslid zich zo fixeerde
op de desbetreffende oversteekplaats “is het omdat ge er iemand
kent of woont Uw moeder daar”. De schepen slaat er nagels met
koppen, want de vrouw die ten val kwam is de moeder van Luc Van der
Schoepen en ja zij woont in de Eikendreef. Of dit ertoe doet is en
blijft een raadsel voor onze fractie daar onze bekommernis voor de
vele senioren die er wonen volkomen en onvervalst terecht is. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...