Armoede bestaat ook bij ons!

Terwijl meer dan 1 op 10 Vlamingen onder de armoedegrens leeft, importeren onze regeringsleiders de armoede uit zowat heel de wereld. Het Vlaams Belang pleit onomwonden voor een beleid dat zich in de eerste plaats richt op onze mensen, die vaak in verdoken armoede leven. 680.000 Vlamingen, zo’n 11 procent van onze bevolking, kan de eindjes niet meer aan mekaar knopen. Bij ouderen ligt dat cijfer nóg hoger: één op vijf 65-plussers is arm.

Om de schrijnende armoedeproblematiek van onze vierde wereld onder de aandacht te brengen, deelden onze militanten op 14 december op de wekelijkse markt van Brasschaat soep uit aan al die er goesting  in hadden. Enkel Vlaams Belang stelt het contrast scherp en informeert de burger met de juiste feiten.

“De vraag dringt zich hoe langer hoe meer op. Blijven we het OCMW van de wereld of kiezen we onverkort voor het welzijn van onze gemeenschap? De combinatie van beide is onverenigbaar”, stelt Vlaams Belang.

Met dank aan alle vrijwilligers uit onze lokale afdeling.

Trots op mijn ploeg,

Luc Van der Schoepen

Afdelingsvoorzitter

Vlaams Belang Brasschaat

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...