Toegevoegd punt laadpalen ‘Blue Corner’

Geachte raadsleden, bevoegd schepen en burgemeester.

 

Op de site Lt. Coppens kazerne staan sinds maart 2012 laadpalen voor de batterijen van elektrische voertuigen op te laden. Het was oorspronkelijk de intentie van de gemeente dat ze de kosten van de opgeladen stroom door eventuele gebruikers voor haar rekening zou nemen.

Een bedrijf dat gelokaliseerd is op de campus Coppens krijgt echter sinds januari 2014 van de firma Blue Corner, welke de laadpalen beheert, aanmaningen om het verbruik van de ‘gratis’ stroom te betalen.

Zijn er voor januari 2014 wijzigingen aangebracht aan de overeenkomst tussen de gemeente enerzijds en de firma Blue Corner anderzijds? En zo ja hoe is hierover gecommuniceerd door de gemeente met de bedrijven/gebruikers over de afschaffing van gratis stroom.

Wat zegt de wet ter bescherming van de consumenten als men een product nog steeds visueel aanprijst/markeert als gratis (zie bijlage) maar toch aanrekent?

 

Luc Van der Schoepen

Gemeenteraadslid

Vlaams Belang

Brasschaat

 

Geachte raadsleden, bevoegd schepen en burgemeester.

 

Op de site Lt. Coppens kazerne staan sinds maart 2012 laadpalen voor de batterijen van elektrische voertuigen op te laden. Het was oorspronkelijk de intentie van de gemeente dat ze de kosten van de opgeladen stroom door eventuele gebruikers voor haar rekening zou nemen.

Een bedrijf dat gelokaliseerd is op de campus Coppens krijgt echter sinds januari 2014 van de firma Blue Corner, welke de laadpalen beheert, aanmaningen om het verbruik van de ‘gratis’ stroom te betalen.

Zijn er voor januari 2014 wijzigingen aangebracht aan de overeenkomst tussen de gemeente enerzijds en de firma Blue Corner anderzijds? En zo ja hoe is hierover gecommuniceerd door de gemeente met de bedrijven/gebruikers over de afschaffing van gratis stroom.

Wat zegt de wet ter bescherming van de consumenten als men een product nog steeds visueel aanprijst/markeert als gratis (zie bijlage) maar toch aanrekent?

 

Luc Van der Schoepen

Gemeenteraadslid

Vlaams Belang

Brasschaat

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...