Toegevoegd punt Elia

In een vorige comissie of gemeenteraad werd door een collega raadslid de suggestie aangewend om elektriciteit aan te kopen van Nederland om soelaas te bieden op de voorspelde elektriciteitspanne in België. Het raadslid refereerde daarbij naar een televisieuitzending dat gewijd werd aan het probleem in kwestie. Een Nederlandse professor zou daarbij gesuggereerd hebbenn dat Nedrland België zou kunnen bijstaan daar zij een overschot aan elektriciteit zouden hebben.

De Burgemeester replikeerde daarbij dat het niet evident zou zijn omdat het wel wat meer betekent dan zomaar een kabeltje te trekken. Op technisch vlak zou de compabiliteit tussen beide landen volgens hem geen sinecure zijn.

Bij nazicht op de webstek van ELIA leren wij dat Elia nu al energie invoert uit zijn buurlanden en heeft wel degelijk rechtstreekse interconnecties met Frankrijk en Nederland. Het Elia-net laat toe om tot 3500 MW in te voeren tijdens de winterperiode. Ramingen tonen aan dat dat niet voldoende zal zijn om aan het structurele tekort van bevoorradingsbronnen op het net te voldoen, als de weersomstandigheden ongunstig zijn. Daarnaast kan het gebeuren dat de buurlanden afhankelijk van de situatie op hun eigen net in bepaalde omstandigheden minder energie kunnen uitvoeren.

Onze fractie acht het raadzaam om via onze nationale politieke mandatarissen druk uit te oefenenen bij ELIA en de bevoegde politieke kabinetten om de bouw van gascentrales in de toekomst te stimuleren om zo te kunnen anticiperen op tekorten in de stroomvoorziening. Het moet dus een en en verhaal worden.

In een vorige comissie of gemeenteraad werd door een collega raadslid de suggestie aangewend om elektriciteit aan te kopen van Nederland om soelaas te bieden op de voorspelde elektriciteitspanne in België. Het raadslid refereerde daarbij naar een televisieuitzending dat gewijd werd aan het probleem in kwestie. Een Nederlandse professor zou daarbij gesuggereerd hebbenn dat Nedrland België zou kunnen bijstaan daar zij een overschot aan elektriciteit zouden hebben.

De Burgemeester replikeerde daarbij dat het niet evident zou zijn omdat het wel wat meer betekent dan zomaar een kabeltje te trekken. Op technisch vlak zou de compabiliteit tussen beide landen volgens hem geen sinecure zijn.

Bij nazicht op de webstek van ELIA leren wij dat Elia nu al energie invoert uit zijn buurlanden en heeft wel degelijk rechtstreekse interconnecties met Frankrijk en Nederland. Het Elia-net laat toe om tot 3500 MW in te voeren tijdens de winterperiode. Ramingen tonen aan dat dat niet voldoende zal zijn om aan het structurele tekort van bevoorradingsbronnen op het net te voldoen, als de weersomstandigheden ongunstig zijn. Daarnaast kan het gebeuren dat de buurlanden afhankelijk van de situatie op hun eigen net in bepaalde omstandigheden minder energie kunnen uitvoeren.

Onze fractie acht het raadzaam om via onze nationale politieke mandatarissen druk uit te oefenenen bij ELIA en de bevoegde politieke kabinetten om de bouw van gascentrales in de toekomst te stimuleren om zo te kunnen anticiperen op tekorten in de stroomvoorziening. Het moet dus een en en verhaal worden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...