Schriftelijke vraag vrije toegang begeleiders zwemmers WZC Vesalius.

Onderwerp: vrije toegang begeleiders zwemmers WZC Vesalius.

Geachte raadsleden, bevoegde schepenen en burgemeester,

Sinds enige tijd organiseren de animatrices van het WZC Vesalius, op onregelmatige basis en onder begeleiding van vrijwilligers, watertherapie voor 3 tot 4 dementerende bejaarden die er fysiek nog toe in staat zijn. In het verleden was de toegang voor de begeleiders gratis, waarschijnlijk omwille van hun relatie tot de doelgroep, en werd enkel de bejaarde belast met een toegangsticket. Echter vanaf september worden ook de begeleiders aangemaand door Sportoase om te betalen voor de toegang tot het zwemcomplex. In onderlinge communicatie stelt de zwembadmanager van het complex dat er voor iedere zwemmer water, licht, toezicht enz. voorzien worden ongeacht of de begeleider actief of passief van de infrastructuur gebruik
maakt. Het is niet zo dat de vrijwilligers er daadwerkelijk komen zwemmen, maar dat hun directe aanwezigheid of begeleiding noodzakelijk is voor de veiligheid van die bejaarden. In feite ontlasten de vrijwilligers het toezichthoudend personeel van Sportoase deels van hun taak. Dit gegeven aangevuld met het feit van de privaat-publieke samenwerking en dat dus ook het gemeentebestuur haar duit in het zakje doet, rechtvaardigt volgens ons de vrije toegang van de vrijwilligers die zwakkere doelgroepen uit onze gemeente begeleiden in het algemeen.

Graag Uw bevindingen.

Met vriendelijke groeten,
Luc Van der Schoepen
Gemeenteraadslid
Vlaams Belang Brasschaat

Luc Van der schoepen
Gemeenteraadslid

Onderwerp: vrije toegang begeleiders zwemmers WZC Vesalius.

Geachte raadsleden, bevoegde schepenen en burgemeester,

Sinds enige tijd organiseren de animatrices van het WZC Vesalius, op onregelmatige basis en onder begeleiding van vrijwilligers, watertherapie voor 3 tot 4 dementerende bejaarden die er fysiek nog toe in staat zijn. In het verleden was de toegang voor de begeleiders gratis, waarschijnlijk omwille van hun relatie tot de doelgroep, en werd enkel de bejaarde belast met een toegangsticket. Echter vanaf september worden ook de begeleiders aangemaand door Sportoase om te betalen voor de toegang tot het zwemcomplex. In onderlinge communicatie stelt de zwembadmanager van het complex dat er voor iedere zwemmer water, licht, toezicht enz. voorzien worden ongeacht of de begeleider actief of passief van de infrastructuur gebruik
maakt. Het is niet zo dat de vrijwilligers er daadwerkelijk komen zwemmen, maar dat hun directe aanwezigheid of begeleiding noodzakelijk is voor de veiligheid van die bejaarden. In feite ontlasten de vrijwilligers het toezichthoudend personeel van Sportoase deels van hun taak. Dit gegeven aangevuld met het feit van de privaat-publieke samenwerking en dat dus ook het gemeentebestuur haar duit in het zakje doet, rechtvaardigt volgens ons de vrije toegang van de vrijwilligers die zwakkere doelgroepen uit onze gemeente begeleiden in het algemeen.

Graag Uw bevindingen.

Met vriendelijke groeten,
Luc Van der Schoepen
Gemeenteraadslid
Vlaams Belang Brasschaat

Luc Van der schoepen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...