Parijs, geschokt maar niet verbaasd

Zeer geschokt maar niet verbaasd staan we stil bij de gruweldaden en de aanslagen in de Franse hoofdstad Parijs. Vlaams Belang vreest al langer voor, omwille van het lakse asielbeleid en het nochalante immigratiesysteem, zulke excessen die nu Europa in het hart treffen.

Slechts enkele weken geleden op 26 oktober waarschuwden we, in ons dringend toegevoegde punt voor de gemeenteraad inzake de komst van 250 asielzoekers naar Brasschaat, nog voor de risico's die men neemt om zomaar eender wie toe te laten op Europees grondgebied. De N-VA burgemeester wuifde onze bekommernis eerder weg met de stelling dat er  altijd wel ergens enig risico bestaat maar het leek hem net wat te ver gezocht. Minister Jan Jambon opperde dat elke vluchteling 'gescreend' wordt. 

Ook de Brasschaatenaar deelde in onze bezorgdheid op onze protestactie op 1 november 2015 in Brasschaat Maria ter Heide/ Polygoon. Ruim 100 demonstranten uitte hun ongenoegen over het lakse immigratiebeleid dat nu ook voelbaar is tot elke dorpskern in Vlaanderen en daarbuiten. 

We zijn geschokt dat de waarheid ons zo vlug inhaalt maar we zijn niet verbaasd. 

 

Uw Vlaams Belang fractie, 

Dimitri Hoegaerts, Luc Van der Schoepen en Linsey De Vooght

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...